Nieuwe teelttechnieken

Erosieproblemen aanpakken voor landbouw en maatschappij

Dit bericht werd geplaatst in Nieuwe teelttechnieken, Thema op .

Erosie veroorzaakt zowel problemen voor de landbouw als voor woningen en maatschappelijke infrastructuur. In het kader van het project Triple C werd onderzoek uitgevoerd om de erosie te beperken. Niet-kerende grondbewerking en drempeltjes tussen ruggen- of rijenteelten zorgen voor minder afstroom van water en sediment bij hevige regenval. Dynamische putten vangen water tijdelijk op waarmee telers later in droogteperiodes kunnen irrigeren. Bij een te grote hoeveelheid neerslag zorgen ze ook…

Lees meer

A. limonicus pakt meer dan alleen trips aan

Dit bericht werd geplaatst in Nieuwe teelttechnieken, Thema op .

A. limonicus is al langer gekend als biologische bestrijder van trips in aardbeien. De roofmijt kan ook grotere tripslarven de baas. Daarnaast worden er ook steeds meer positieve resultaten gezien van de predatie van wittevliegeieren. Uit proefresultaten blijkt dat A. limonicus witte vlieg goed kan onderdrukken.

Schaduwplanten minder zakken en kopblaadje weg geeft hogere productie bij Marinice

Dit bericht werd geplaatst in Nieuwe teelttechnieken, Thema op .

In 2020 werd op Proefcentrum Hoogstraten getest of het minder laten zakken van schaduwplanten en wekelijks een kopblaadje wegnemen een positief effect kan hebben op de totale productie bij tomaat. Dat werd uitgetest bij twee tomatenrassen. Bij het ras Marinice zorgde deze teelttechniek voor een hogere productie, maar bij het ras Merlice steeg de totale productie niet. Voor welke teelttechniek je best kiest, lijkt dus afhankelijk te zijn van het…

Lees meer

Meelwormen benutten vrije ruimte onder teeltgoot

Dit bericht werd geplaatst in Nieuwe teelttechnieken, Thema op .

Meervoudig ruimtegebruik verhoogt de energie-efficiënte van een serre. De ruimte onder de teeltgoot blijft vaak onbenut, maar leent zich goed voor de teelt van meelwormen. Deze insecten voeden zich bovendien met reststromen van de serreteelt. Is bij entomoponics één plus één misschien meer dan twee? Uit een eerste proef bleek alvast dat het klimaat in een komkommerserre geschikt is voor de kweek van meelwormen en dat ze zich kunnen voeden…

Lees meer

Aardbeien met minder veen en tomaten zonder steenwol, het kan

Dit bericht werd geplaatst in Nieuwe teelttechnieken, Thema op .

De wereldwijde vraag naar teeltsubstraten blijft groeien. Veen en steenwol hebben een grote ecologische voetafdruk. Het is dus zaak om goed uitgebalanceerde substraatmengsels te maken op basis van duurzamere alternatieven. En daar zijn de projectpartners van Horti-BlueC in geslaagd. Aardbeien zijn perfect te telen met de helft minder veen, en tomaten kan je telen zonder steenwol. En dat met een even grote opbrengst en dezelfde kwaliteit.