Highlights onderzoek

Streven naar duurzaamheid, innovatie en kwaliteit in de aardbeienteelt

Dit bericht werd geplaatst in Highlights onderzoek, Thema op .

2017 belooft opnieuw een druk proefjaar te worden voor Proefcentrum Hoogstraten en Inagro. Na overleg met de telers werden de onderzoeksnoden blootgelegd en proefplannen opgesteld. De focus zal niet zo veel verschillen met de vorige jaren. Speerpunten in het aardbeienonderzoek zijn de optimalisatie van enkele interessante nieuwe rassen, omgaan met bemestingsnormen, verduurzaming via geïntegreerde gewasbescherming en de introductie van nieuwe technieken.

Witloofonderzoek gaat voor rendabiliteit en duurzame teeltmethoden

Dit bericht werd geplaatst in Highlights onderzoek, Thema op .

Het witloofonderzoek focust op dezelfde thema’s als vorige jaren, maar er worden wel nieuwe accenten gelegd. Zo zal het rassenonderzoek bijzondere aandacht besteden aan de mogelijkheden voor segmentatie. Binnen de gewasbescherming wint de ritnaaldenproblematiek meer en meer aan belang. Maar ook op vlak van bodemvruchtbaarheid en teelttechniek zijn er verschuivingen binnen het onderzoek.

Glasgroenteteelt focust op ziektebeheersing en belichte teelten

Dit bericht werd geplaatst in Highlights onderzoek, Thema op .

De proefprogramma’s voor de glasteelten staan ook dit jaar boordevol. In de bladgewassen blijven de praktijkcentra werken aan de optimalisatie van de teeltsystemen, maar ook duurzame bemesting en gewasbescherming krijgen veel aandacht. Innovatie is niet weg te denken in de hoogtechnologische teelt van vruchtgroenten. Belichting, energiebesparende technieken en biologische bestrijding staan er hoog op de agenda.

Duurzaam groeien met biologische teelt

Dit bericht werd geplaatst in Highlights onderzoek, Thema op .

In 2016 schakelden opnieuw enkele groentetelers in openlucht en onder glas om naar de biologische teelt. Volgens hun getuigenissen waren Inagro en het PCG belangrijke kennispartners bij het wagen van deze sprong. Via praktijkonderzoek wordt elk jaar opnieuw een schat aan kennis en expertise gegenereerd die toelaat om deze uitdaging aan te gaan.

Bemesting en beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen grootste uitdagingen in vollegrond

Dit bericht werd geplaatst in Highlights onderzoek, Thema op .

Naast duurzame bemesting zal ook gewasbescherming veel aandacht krijgen in de proefplannen voor de vollegrondsgroenteteelten. Langs de ene kant verdwijnen er steeds meer middelen en langs de andere kant duiken er nog steeds nieuwe problemen op, denk maar aan de preimineervlieg of bacterieziekten. De rendabiliteit van de bedrijven staat sterk onder druk, dus ook dat aspect verliezen de praktijkcentra niet uit het oog in 2017.