IPM

Hubs demonstreren IPM-strategieën binnen nieuw project IPMWorks

Dit bericht werd geplaatst in IPM, Thema op .

Het project IPMWorks wil aantonen dat IPM werkt en zo bijdragen aan een effectieve reductie van pesticidengebruik en -afhankelijkheid. Dat zal gebeuren door uitwisseling van ervaringen en kennis tussen telers onderling. Er wordt een Europees netwerk opgebouwd van telers die in kleinere netwerken of hubs geïntegreerde gewasbescherming zullen demonstreren en promoten. Inagro zal twee hubs opstarten, een rond groenten in openlucht en een rond zachtfruit onder beschutting. Wie wil deelnemen,…

Lees meer

Online seminarie sluit vier jaar grensoverschrijdend onderzoek af

Dit bericht werd geplaatst in IPM, Thema op .

In het Interregproject ECOPAD werden nieuwe inzichten verworven op het vlak van preventie, monitoring en beheersing van ziekten en plagen. De onderzoeksresultaten omtrent Drosophila suzukii in aardbeien, de preimineervlieg, Phytophthora in witloof, witziekte en Alternaria in wortelen, rupsen in koolgewassen, biodiversiteit en intercropping kwamen op het slotseminarie aan bod. Negen technische fiches bundelen de onderzoeksresultaten en worden aan de sector ter beschikking gesteld.

Potentieel van intercropping uien met suikererwt bevestigd

Dit bericht werd geplaatst in IPM, Thema op .

Het potentieel van intercropping van suikererwten in uien dat we in 2018 vaststelden, zagen we in 2020 bevestigd. Bij intercropping van suikererwten in de spuitsporen van een uienperceel zagen we over de volledige duur van de proef de laagste tripsaantasting in het veld. Verder onderzoek is nodig om de strategie te optimaliseren en haalbaarheid in de praktijk te valideren.

Nieuwe spuittechnieken spaarzamer met middelen en even efficiënt

Dit bericht werd geplaatst in IPM, Thema op .

Het beschikbare gamma gewasbeschermingsmiddelen krimpt. Middelen die overblijven moeten daarom steeds efficiënter worden ingezet. Dat kan met de hulp van innovatieve spuittechnieken zoals droplegs of bandbespuiting. Met droplegs kan je dankzij een onderbladbespuiting het middel direct op de juiste plek krijgen. Met een bandbespuiting kan je besparen op de benodigde hoeveelheid product. In een fungicidenproef bij witloofwortels toonden beide technieken dat ze even efficiënt zijn met gebruik van minder middelen.…

Lees meer

Groenbedekkers in de strijd tegen schadelijke aaltjes

Dit bericht werd geplaatst in IPM, Thema op .

Door groenbedekkers in je teeltrotatie op te nemen kan je de strijd aangaan met nematoden of aaltjes. De juiste groenbedekker kiezen is hierbij cruciaal, maar het resultaat is ook afhankelijk van de voorgaande teelten en de aanwezige populatie aaltjes. Ook de cultivar van de gekozen groenbedekker speelt een rol. Uit veldproeven blijkt dat afrikaantjes en Japanse haver de populatie Pratylenchus penetrans het best reduceren. Als je Meloidogyne chitwoodi wil aanpakken,…

Lees meer