Komkommer en courgette

Belichte komkommerteelt voor een duurzame winterproductie

Dit bericht werd geplaatst in Komkommer en courgette, Thema op .

De recente ontwikkelingen in belichting bieden kansen voor de opstart van een duurzame en kwaliteitsvolle jaarrondteelt van komkommer. Daarbij is de keuze van lichtspectrum, ras en plantbelasting bepalend voor voldoende productie. Bij belichten met leds is er wat gemis aan warmte in de kop en het spectrum lijkt nog niet optimaal. Wat de rassenkeuze betreft lijkt Hi Power de referentie voor de belichte teelt.

UV-robot voor witziektebestrijding in komkommer in ontwikkeling

Dit bericht werd geplaatst in Komkommer en courgette, Thema op .

Witziekte is een belangrijke bedreiging voor een rendabele komkommerteelt. Daarom worden er jaarlijks tot 20 chemische behandelingen uitgevoerd ter bestrijding van deze ziekte. Preventief UV-C toepassen kan het aantal benodigde behandelingen terugdringen. Daarvoor ontwikkelen we een UV-robot die op termijn autonoom de behandelingen voor zijn rekening moet nemen.

Blijf Mycosphaerella de baas

Dit bericht werd geplaatst in Komkommer en courgette, Thema op .

Beheersing van Didymella bryoniae (Mycosphaerella) is mogelijk, maar vraagt om een uitgebreide aanpak. Sporen hebben vocht nodig om te kiemen en dus is vocht de grootste boosdoener. Het komt er op aan de teelt en het klimaat zodanig te sturen dat overtollig vocht wordt vermeden. Het stookregime, de watergift en de ventilatie vragen hierbij heel wat aandacht.