Met mobiele zuiveringscontainer stap voorwaarts in gebruik gezuiverd afvalwaterPrint

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Water op .

Door waterschaarste zoeken we steeds meer naar nieuwe of alternatieve waterbronnen waaronder gezuiverd afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties. De mogelijkheden van deze toepassing werden getest op een venkelperceel in Sint-Amands met een speciaal uitgeruste zuiveringscontainer die het afvalwater bijkomend behandelde. Uit de wateranalyses blijkt dat er inderdaad mogelijkheden zijn om gezuiverd afvalwater in te zetten in de groenteteelt, maar microbiële organismen en zouten blijven belangrijke aandachtspunten.

Lees hier verder als abonnee.