Water

Beregening met drie types gezuiverd afvalwater getest

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Water op .

Bij waterschaarste is gezuiverd afvalwater een interessante waterbron voor het beregenen van landbouwgewassen. De eerste proefresultaten tonen alvast geen opbrengst- of kwaliteitsvermindering bij aardappelen en bloemkool na beregenen met gezuiverd afvalwater afkomstig van verschillende bedrijven. Bij bladgewassen zoals spinazie moet je de geleidbaarheid van sommige alternatieve waterbronnen wel in het oog houden om bladverbranding te vermijden. Ook het effect van erhoogde zoutgehaltes in de bodem vraagt nog verder onderzoek.

Effluent als alternatieve waterbron

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Water op .

Er bestaat geen unieke strategie om het watertekort bij droogte over heel Vlaanderen op te lossen. Voor elke regio is een specifieke aanpak nodig. De inzet van gezuiverd afvalwater, of effluent, kan in sommige tuinbouwzones een oplossing zijn. Dit seizoen wordt in Sint-Amands, vlakbij het zuiveringsstation van Aquafin, een pilootproef opgezet waarbij venkel via druppelslangen geïrrigeerd wordt met effluent.

Hou de uniformiteit en kostprijs van je beregening in het oog

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Water op .

Beredeneerd beregenen is een absolute must. Een uniforme verdeling van het water over je perceel is daarbij belangrijk. Uit proeven blijkt dat de efficiëntie afneemt naarmate de windsnelheid toeneemt. Maar ook de gebruikte techniek en windrichting bepalen het resultaat. Daarnaast mag je ook de kostprijs niet uit het oog verliezen. Hoe snel de kosten op jouw bedrijf oplopen, kan je zelf berekenen met de online beregeningstool.

Druppelirrigatie biedt meerwaarde ten opzichte van sprinklers in prei

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Water op .

Druppelirrigatie bleek ook in 2019 tot een hogere preiproductie te leiden in vergelijking met beregening via sprinklers, ook al gaven we minder water via de druppelslangen. Er waren geen verschillen in de productie tussen een ondergrondse of bovengrondse aanleg van de slangen, maar op het eerste zicht leek ondergrondse druppelirrigatie wel de wortelintensiteit te stimuleren in de diepere bodemlagen.

Inero-coöperant blikt tevreden terug op eerste irrigatieseizoen

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Water op .

Na twee jaar van plannen maken, vergunningen aanvragen en bouwen, was het in juni 2019 eindelijk zo ver. Twee derde van het Inero-netwerk was klaar voor gebruik en een kleine 85.000 m³ werd zo beregend. Tijd voor een eerste evaluatie. Aan het woord is Rik Delameilleure, een voorstander van het hydrantennetwerk van het eerste uur.