Water

P. cryptogea begrijpen in hydroteelt is cruciaal binnen IPM-aanpak

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Water op .

Sinds 2017 ondervindt de hydroteelt van sla aanzienlijke problemen door Phytophthora cryptogea. De warmere voorjaars- en zomerperiodes leiden tot warmer gietwater waardoor deze waterschimmel optimaal kan gedijen in hydroteeltsystemen. Onderzoek leert dat kennis van de ontwikkeling van de schimmel in het teeltsysteem de basis vormt om vervolgens succesvol naar oplossingen te zoeken. Zo blijkt een systeemontsmetting aangewezen wanneer de sporendruk van P. cryptogea hoog is. Een bladloktoets biedt potentieel voor…

Lees meer

Alternatieve waterbronnen: wie zoekt, die vindt

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Water op .

Door de toenemende droogte neemt de behoefte aan water in de landen tuinbouw toe. Er is nood aan een overzicht van de beschikbare alternatieve waterbronnen voor grondwater en aan transparantie over de regelgeving. Naast gespannen of diep grondwater blijkt ook freatisch of ondiep grondwater niet onuitputtelijk te zijn. Een handleiding werd opgesteld zodat je kan nagaan of het gebruik van ondiep grondwater nog een duurzame optie is op jouw locatie.

Met mobiele zuiveringscontainer stap voorwaarts in gebruik gezuiverd afvalwater

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Water op .

Door waterschaarste zoeken we steeds meer naar nieuwe of alternatieve waterbronnen waaronder gezuiverd afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties. De mogelijkheden van deze toepassing werden getest op een venkelperceel in Sint-Amands met een speciaal uitgeruste zuiveringscontainer die het afvalwater bijkomend behandelde. Uit de wateranalyses blijkt dat er inderdaad mogelijkheden zijn om gezuiverd afvalwater in te zetten in de groenteteelt, maar microbiële organismen en zouten blijven belangrijke aandachtspunten.

Twee jaar intensief beregenen met zoutrijk gezuiverd afvalwater laat zijn sporen na

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Water op .

Bij waterschaarste is gezuiverd afvalwater een interessante waterbron. Na twee jaar irrigatieproeven in bloemkool, spinazie en aardappelen blijkt dat de EC-waarde van het water een belangrijk aandachtspunt is, zowel om de effecten op de bodemkwaliteit als om de impact op het gewas te minimaliseren. Het gebruik van gezuiverd afvalwater met een EC boven 4.500 μS/cm leidde immers tot bladverbranding en een duidelijke verhoging van het zoutgehalte in de bodem. Daarnaast…

Lees meer

Druppelirrigatie biedt meerwaarde in prei, bloemkool, selder en witloof

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Water op .

Druppelirrigatie heeft een duidelijke meerwaarde in prei, bloemkool, selder en witloof. Dat werd aangetoond in verschillende proeven. In selder en bloemkool zette druppelirrigatie ook een beter resultaat neer dan bovenberegening. In herfstprei die geteeld werd op een perceel met een relatief hoge waterreserve bood (druppel)irrigatie geen meerwaarde. Druppelslangen liggen het best in de rij in plaats van tussen de rijen. Een grote beurt bleek in prei ook in het voordeel…

Lees meer