Thema

Nieuwe contactmiddelen nodig in de strijd tegen wortelvlieg

Dit bericht werd geplaatst in Biologische en geïntegreerde teelt, Thema, Vollegrond op .

Sinds het wegvallen van een aantal middelen ter bestrijding van de wortelvliegmaden test Inagro al enkele jaren alternatieven uit. Vaak bleef een aantasting achterwege, waardoor we geen besluiten konden trekken uit de aangelegde proeven. In 2012 was de aantasting wel voldoende groot. In dit artikel gaan we dieper in op de middelen die kunnen worden ingezet tegen de volwassen wortelvliegen.

Perzikluis beter te bestrijden met behulp van nuttige insecten

Dit bericht werd geplaatst in Biologische en geïntegreerde teelt, Thema, Vollegrond op .

Elke land- en tuinbouwer in Europa wordt vanaf volgend jaar (2014) verplicht om een duurzame geïntegreerde gewasbescherming (IPM) op zijn bedrijf toe te passen. In 2011 werd er een proef aangelegd om het effect van een zaaizaad- of plantbakbehandeling op de insectenbestrijding in spruitkool na te gaan. In de proef van 2012 werd het proefschema uitgebreid om na te gaan of een volledige IPM-strategie haalbaar is.

Onkruid in serres en koepels efficiënt aanpakken

Dit bericht werd geplaatst in Biologische en geïntegreerde teelt, Biologische teelt, Thema op .

Biologische onkruidbeheersing en –bestrijding in koepels en serres is niet evident. De hoofdreden hiervoor is de beperking van mechanische wiedmethodes, zeker in het geval van aanwezigheid van buisrailverwarming. Het PCG vergeleek de laatste jaren verschillende methodieken, dit zowel in verwarmde kas als in koepel, tijdens een teelt of tussen twee teelten door. Dit artikel vat de belangrijkste resultaten samen.