Thema

Strokenteelt beloftevol als nieuw biologisch teeltsysteem

Dit bericht werd geplaatst in Biologische teelt, Thema op .

Strokenteelt biedt mogelijkheden om de opbrengst en de weerbaarheid van gewassen te verbeteren. In 2018 legde Inagro samen met ILVO een eerste proef aan met biologische teelt van knolselder en prei. Ook het effect van alternatieve bemesting op basis van groene reststromen werd getest. De eerste bevindingen zijn positief. Er waren geen verschillen in gewasstand of ziekte- en plaagdruk. De opbrengst lag wel hoger in de strokenteelt.

Biobloemensector in opmars

Dit bericht werd geplaatst in Biologische teelt, Thema op .

De Vlaamse biobloemensector is in opmars met bijna een verdubbeling van het aantal telers sinds 2017. De schoonheid van de biologische boeketjes en het feit dat de milieu-impact beperkt is, zijn voor veel mensen belangrijke redenen om voor biosnijbloemen te kiezen. Een groter aanbod van biobloemen in een verkooppunt in de buurt zou meer mensen kunnen overtuigen. De kostprijs van een biologisch boeket wordt wel sterk onderschat.

Zero-Fyto: wat is mogelijk zonder gewasbeschermingsmiddelen?

Dit bericht werd geplaatst in Biologische teelt, Thema op .

Zero-residu en het nulgebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn actuele thema’s. In de fruit- en groenteteelt lijkt deze benadering vooralsnog onbereikbaar, maar de overtuiging dat we meer in die richting moeten evolueren, groeit. Dit voorjaar startten Inagro en PCG samen met andere partners een Interreg-project op om gewasbeschermingsstrategieën waarbij geen enkel middel wordt gespoten, te valideren en te demonstreren in de praktijk. De inspiratie wordt hiervoor gezocht in de biologische teelt.

Stadslandbouw is hot

Dit bericht werd geplaatst in Diversificatie en differentiatie, Thema op .

Landbouw is al langer ‘sexy’ maar stadslandbouw is ‘hot’. Het is een ruim begrip waar veel initiatieven onder vallen, met als rode draad circulaire productie. Maar net als in de gangbare land- en tuinbouw bestaat de uitdaging erin om met voedselproductie tot een verdienmodel te komen dat rendabel is.

Kopjezwam: van koffiegruis tot oesterzwammen en microgroenten

Dit bericht werd geplaatst in Diversificatie en differentiatie, Thema op .

Meerwaarde creëren op reststromen als koffiegruis tot leegstand aanpakken. Daar was het Kopjezwam om te doen toen ze in 2015 opstartten. Met de kweek van oesterzwammen en microgroenten slagen ze alvast in hun opzet. Samen met vzw Oranje willen ze hun sociale rol nog verder uitbouwen door mensen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijke kwetsbare doelgroepen een zinvolle dagbesteding aan te bieden. Een kijkje achter de schermen van…

Lees meer