Thema

www.groenteNadvies.be toont vergelijking bemestingstechnieken

Dit bericht werd geplaatst in Bodem en bemesting, Thema op .

Binnen het demonstratieproject Groente-N-advies worden negen percelen van telers opgevolgd en demonstatieproeven aangelegd. Alles staat in het teken van bemesten op een zo correct mogelijke manier met aandacht voor kwaliteit, opbrengst en nitraatresidu. De stand van zaken op deze percelen en in de proeven koolgewassen, spinazie, prei en knolselder kan je online opvolgen via www.groenteNadvies.be.

Witloofwortels energiezuiniger bewaren na efficiëntere stikstofbemesting

Dit bericht werd geplaatst in Bodem en bemesting, Thema op .

In een oriënterende bemestingsproef varieerden we de stikstofdosis en toedieningswijze om tot witloofwortels te komen met een verschillende stikstofinhoud. Het stikstofgehalte bepaalt mee de snelheid van narijping in de frigo en bijgevolg het energieverbruik tijdens de bewaring en de geschikte forceerperiode. De wortelparameters verschilden niet significant, het stikstofgehalte varieerde wel. Op de forceerresultaten is het nog even wachten.

Potentieel duurzame organische substraten in tomaat onderzocht

Dit bericht werd geplaatst in Bodem en bemesting, Thema op .

Wereldwijd is men op zoek naar een duurzaam en lokaal alternatief voor steenwol en veensubstraten in de teelt van tomaat. Zouden substraatzakken met houtvezels, compost en biostimulanten in de toekomst een goed alternatief kunnen zijn? In een korte najaarsteelt presteerden de alternatieve substraten alvast even goed als steenwol en veen. Om deze substraten ook in de praktijk te kunnen introduceren moet er wel nog een hele weg worden afgelegd.

Witte vlieg biologisch onder controle op substraat

Dit bericht werd geplaatst in Aardbeien, Thema op .

Afgelopen twee jaar bestudeerde Proefcentrum Hoogstraten in kooiproeven enkele potentiele biologische bestrijders van witte vlieg. Amblydromalus limonicus geeft doorheen het jaar een constante en betrouwbare bestrijding. Het is handig meegenomen dat deze roofmijt naast witte vlieg ook trips goed bestrijdt. A. limonicus lijkt zo een onmisbare schakel te worden in de IPM-strategie van aardbeien op substraat.