Thema

Bemesten van witloof: bezint eer ge begint

Dit bericht werd geplaatst in Bodem en bemesting, Thema op .

De basis voor de opbrengst en de kwaliteit van de witloofkrop wordt in het veld al gelegd. Zowel een tekort als een overdaad aan nutriënten, stikstof in het bijzonder, heeft een negatief effect op de kropgroei. Een goede perceelskeuze en een beredeneerde bemesting zijn dan ook essentieel.

Enquête brengt Vlaamse bemestingstechnieken in kaart

Dit bericht werd geplaatst in Bodem en bemesting, Thema op .

Er werd onderzocht of de breedte van de bemestingsvrije zone langs waterlopen kan worden gevarieerd naargelang de gebruikte bemestingstechniek. Daarom werden in een enquête eerst de courant gebruikte bemestingstechnieken in Vlaanderen in kaart gebracht. Zowel landbouwers als loonwerkers zijn zich bewust van het risico op het meemesten van waterlopen. Toch wordt een kwart van de drijfmest nog breedwerpig toegepast, vaste kunstmest vooral met centrifugaalstrooiers en vloeibare kunstmest met klassieke spuitmachines

PCG met nieuwe meststoffenunit weer helemaal up-to-date

Dit bericht werd geplaatst in Bodem en bemesting, Thema op .

Op een praktijkcentrum liggen verschillende teelten aan en dat vraagt om verschillende voedingsoplossingen. In 2017-2018 investeerde het PCG in een nieuwe meststoffeninstallatie voor zijn glasafdeling. Die maakt elf verschillende recepten mogelijk: acht voor de gangbare teelten en drie voor de biologische. Daarmee is de glasafdeling van het PCG weer helemaal up-to-date.

Kaliumreductie bij tomaat mogelijk bij hogere natriumgehaltes

Dit bericht werd geplaatst in Bodem en bemesting, Thema op .

Het vervangen van een deel van de kaliumbemesting door natrium blijkt geen impact te hebben op de groei en ontwikkeling van de planten of de kwaliteit van de tomaten. Dat schept perspectieven voor het gebruik van afvalwater uit een visteelt. Het is nog onduidelijk of de gereduceerde kaliumbemesting nog steeds voldoende was voor een optimale groei of dat natrium toch een deel van de kaliumfuncties in de plant overnam.