Thema

Bemesting in de praktijk

Dit bericht werd geplaatst in Bemesting, Thema op .

Om MAP4 te kunnen realiseren zijn onderzoek, demonstratie en advisering zeer belangrijk. Maar uiteindelijk zijn het de telers zelf die met al deze informatie op hun bedrijf aan de slag moeten en hun percelen gericht moeten bemesten met respect voor de bemestingsnormen. Een belangrijk aspect hierbij is niet alleen een beredeneerde gift, maar ook dat deze gift correct wordt uitgereden zodat de planten krijgen wat ze nodig hebben. Een goede…

Lees meer

Bio vraagt voorzichtige interpretatie van stikstofadviezen

Dit bericht werd geplaatst in Bemesting, Thema op .

MAP4 legt aan de groentetelers een aantal nieuwe normen en maatregelen inzake bemesting op. Deze zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ‘best practices’ in de gangbare teelt en zijn niet zonder meer toepasbaar in de biologische landbouw. Dat blijkt uit deze proef die Inagro uitvoerde in biologische herfstprei.

Fine-tuning van bemesting door bladsapanalyses?

Dit bericht werd geplaatst in Bemesting, Thema op .

Meststoffen worden in de meeste gevallen toegediend via de bodem, zeker bij bioteelten. Maar wanneer en hoeveel van die meststoffen komen effectief in de plant terecht? Aan de hand van bladsapanalyses proberen we hiervan een beter beeld te krijgen om zo de bemesting nog meer af te stemmen op de behoefte van het gewas. Dat is voor de biologische teelt een extra uitdaging aangezien organische meststoffen pas na mineralisatie opneembaar…

Lees meer

Geventileerde kas bespaart tot 28% energie

Dit bericht werd geplaatst in Energie, Glas, Thema en getagd op .

Tijdens de studiedag ‘Gecontroleerd telen op basis van plantgedrag en energieverbruik’ vorige maand werden de resultaten van het vierjarige SmartKas-project bekend gemaakt aan het grote publiek. Eén van de presentaties evalueerde de pilootinstallatie van een geventileerde kas op Proefcentrum Hoogstraten. Twee energieschermen en een luchtbehandelingskast blijken het energieverbruik met 28% te reduceren.