Smart farming

Tien jaar gps op het proefstation

Dit bericht werd geplaatst in Smart farming, Thema op .

Tien jaar geleden werden de tractoren op het Proefstation voor de Groenteteelt uitgerust met gps. Een investering voor de toekomst werd gedacht en dat werd het zeker. Na het eerste jaar was rtk-gps al niet meer weg te denken op het proefstation. Jaarlijks kwamen er nieuwe ideeën en uitvindingen bij om het systeem voor letterlijk alle werkzaamheden te kunnen inzetten.

Bovenop VLIF-steun nu ook hectarepremie voor precisielandbouw

Dit bericht werd geplaatst in Smart farming, Thema op .

Precisielandbouw helpt de optimale opbrengst te halen met minder inputs en dus minder variabele kosten. Maar precisielandbouw vergt ook wel een investering. Om land- en tuinbouwers te ondersteunen in deze toepassingen werkte de Vlaamse overheid een pre-ecoregeling uit om bedrijven, bovenop de bestaande investeringssteun via VLIF of GMO, ook een ondersteuning te geven via een hectarepremie.

EUKA werkt aan knelpunten bij praktijktoepassingen drones

Dit bericht werd geplaatst in Smart farming, Thema op .

Drones hebben veel potentieel, maar concrete toepassingen in de praktijk stuiten vaak op heel wat hindernissen. EUKA, de Vlaamse Drone Federatie, tracht zo veel mogelijk van deze knelpunten weg te werken en het pad naar autonome dronevluchten te effenen. In de bouw en logistiek zijn er al enkele toepassingen, de landbouw blijft voorlopig wat ter plaatse trappelen. Toch ziet EUKA potentieel, zeker wanneer er wordt samengewerkt tussen allerlei geïnteresseerden binnen…

Lees meer

Potentieel van drones in aspergeteelt onderzocht

Dit bericht werd geplaatst in Smart farming, Thema op .

Het vroegtijdig opsporen van ziekten en plagen in asperges met drones klinkt als een droom. Het is misschien wel haalbaar, maar praktisch blijkt het allemaal iets ingewikkelder te zijn. De meerwaarde van drones in de aspergeteelt ligt niet zo zeer in monitoring op plantniveau maar eerder op zoneniveau binnen een perceel. Door het opstellen van zonekaarten zou er plaatsspecifiek kunnen worden bemest of geïrrigeerd zodat het hele perceel uniform kan…

Lees meer

Camera’s detecteren vroegtijdig Tuta in tomaat

Dit bericht werd geplaatst in Smart farming, Thema op .

Tuta absoluta kan je automatisch monitoren en vervolgens laten elimineren door drones. Dat gebeurt ‘s nachts op basis van continue camerabeelden. Uit tellingen bleek dat de geregistreerde activiteit van de adulte motten een maat is voor de schade die de larven aan het gewas zullen veroorzaken. Dankzij de automatische monitoring wordt Tuta een paar weken vroeger gedetecteerd en is sneller ingrijpen mogelijk. Ook het effect van teeltmaatregelen op de Tuta-activiteit…

Lees meer