Smart farming

Precisielandbouw is geen sciencefiction meer

Dit bericht werd geplaatst in Smart farming, Thema op .

Precisielandbouw is een haalbare kaart voor iedere landbouwer. Dat kregen we te horen op Inagro’s webinar ‘Aan de slag met smart farming’. Binnen precisielandbouw is een belangrijke taak weggelegd voor sensoren, want die moeten de variatie in een perceel in kaart brengen. Analyse van de sensordata resulteert vervolgens in concrete adviezen of taakkaarten. Wil je starten met precisiebemesting, dan moet je ook op je strooier kunnen rekenen.

Prei plaatsspecifiek bemesten met precisietechnologie weer een stapje dichterbij

Dit bericht werd geplaatst in Smart farming, Thema op .

Plaatsspecifiek bemesten volgens de waargenomen bodemtoestand en gewasbehoefte laat toe om meststoffen efficiënter in te zetten en zo duurzamer te telen. Het samenbrengen van bodemdata en gewasmetingen van diverse proef- en praktijkpercelen gaf in 2020 extra inzichten in de lokale stikstofbehoefte van het gewas. Via simulaties met een gekalibreerd gewasgroeimodel willen we in 2021 taakkaarten opstellen die toelaten om tijdens het groeiseizoen de bemesting op preipercelen plaatsspecifiek bij te sturen.

Computermodellen voorspellen vruchtopbrengst met sensoren

Dit bericht werd geplaatst in Smart farming, Thema op .

Het Interregproject GROW! maakt precisieglastuinbouw mogelijk met behulp van een dens, draadloos sensornetwerk. Deze realtimesensoren meten het lokale microklimaat in de serre. En die data kunnen vervolgens door gesofistikeerde computermodellen worden verwerkt om zo de vruchtontwikkeling, -kwaliteit en uiteindelijk de opbrengst te voorspellen.

Slimme sensortechnologie helpt ziekten te voorspellen

Dit bericht werd geplaatst in Smart farming, Thema op .

Een dens, draadloos sensornetwerk kan worden gebruikt om lokale klimaatverschillen in de serre op te sporen. Bovendien kunnen computermodellen deze klimaatdata linken aan de verspreiding van ziekten. Zo kunnen sensordata worden ingezet om de verspreiding van ziekten te voorspellen, en dus om tijdig en lokaal in te grijpen door het klimaat bij te sturen.

Hoe een computer naar vochtsparen kijkt

Dit bericht werd geplaatst in Smart farming, Thema op .

Artificiële intelligentie of machine learning kan de klimaatregeling in de serre verbeteren. Een analyse van vochtsparen of het knijpen van de ramen bij een belichte tomatenteelt is in dit artikel als voorbeeld uitgewerkt. Zo kom je te weten wat artificiële intelligentie op termijn voor jou kan betekenen.