Tips voor de jaarlijkse wateraangiftePrint

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Water op .

Grootverbruikers moeten elk jaar vóór 15 maart een aangifte van hun waterverbruik indienen via het online VMM-Heffingenloket. Vanaf dit jaar is er ook een bijkomend e-loket waar je onttrekkingen uit onbevaarbare waterlopen moet melden. Bij extreme droogte kan de waterbeheerder het onttrekken tijdelijk beperken of verbieden.

Lees hier verder als abonnee.