Ziekten en plagen

Bestrijding van witziekte met UV-C-licht veelbelovend in tomaat

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Ziekten en plagen op .

De eerste resultaten van witziektebestrijding met UV-C-licht in de tomatenteelt zijn positief. Met een dosis van 240 J/m² kan je witziekte met 30% reduceren. Ondanks het feit dat het gewas drie keer per week met UV-C-licht wordt behandeld, worden de groei en productie niet beïnvloed. Ook de populatie van vliegende insecten zoals Macrolophus, de basis voor IPM in tomaat, blijft onverstoord. De populatie tomatengalmijt wordt wel wat geremd.

Positieve balans van biofungiciden in gangbare tuinbouw

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Ziekten en plagen op .

Veertien projectpartners hebben de afgelopen drie jaar de mogelijkheden onderzocht van biofungiciden in verschillende teelten. In tomaat, aardbeien en wortelen kon witziekte goed onder controle worden gehouden, al of niet gecombineerd met klassieke middelen. Ook in aardappelen, tarwe en appel was de balans positief. Uit een enquête blijkt alvast dat telers open staan voor het gebruik van biologische middelen.

Al wat meer duidelijkheid over bestrijding preimineervlieg

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Ziekten en plagen op .

Preimineervlieg kan je monitoren met gele plakvallen, maar het juiste verband tussen de schade en de vangsten is nog niet gekend. Uit proeven blijkt alvast dat er geen rasverschillen in gevoeligheid zijn. Middelen met een goede werking tegen de adulte mineervliegen en tegen de larven werden in proeven geïdentificeerd. De prei afdekken is ook een effectieve maatregel.

Plantbakbehandeling en granulaat combineren loont tegen koolvlieg

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Ziekten en plagen op .

De druk van de eerste vlucht koolvlieg was eind april opnieuw hoog. In de proeven waren onbehandelde bloemkoolplanten zwaar aangetast en de uitval was hoog: in Kruishoutem was er tot 64% uitval en bij Inagro zelf 94%. De beste resultaten werden behaald met de combinaties van een plantbakbehandeling en een granulaat bij het planten. Afdekken gecombineerd met een  plantbakbehandeling is een goed alternatief.

Eerste resultaten met innovatieve spuittechnieken op het PSKW

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Ziekten en plagen op .

Afgelopen jaar werden diverse innovatieve spuittechnieken getest op het proefstation. Met de Wingssprayer werd een betere werking tegen de eitjes van witte vlieg in spruitkool behaald. De meerwaarde van droplegs in spruitkool is nog niet bewezen. Beide technieken konden geen meerwaarde bieden op vlak van tripsbestrijding in prei. Alleen een bandbespuiting in prei verbeterde de tripsbestrijding. In uien verbeterde de onkruidbestrijding met de Wingssprayer.