Vollegrond actueel 11/1/2021Print

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Om een juiste inschatting te kunnen maken van de nodige bemesting op nieuwe gepachte gronden is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie op te vragen bij de verpachter: soort grond, uniformiteit perceel, pH van de bodem, bodemanalyseresultaten, droogtegevoeligheid of gevoeligheid voor wateroverlast, bekalking, groenbedekkers … Al die info helpt om als seizoenpachter de eerstvolgende teelt tot een goed einde te brengen. Voor veel teelten is een correcte pH heel belangrijk. De pH kan ook niet op een jaar tijd van ‘te zuur’ naar ‘optimaal’ evolueren. Om de stikstofbemesting correct in te schatten is het eveneens noodzakelijk dat de geschiedenis van de organische bemesting van de voorbije jaren gekend is.

Lees hier verder als abonnee.