Vollegrond actueel 12/2/2024Print

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Bij de start van MAP 6 werd Vlaanderen ingedeeld in vier gebiedstypes (GT), met als doel op korte termijn de waterkwaliteitsdoelstellingen te realiseren. In elk van de gebiedstypes gelden verschillende gebiedsgerichte maatregelen. In 2023 werden de gebiedstypes herzien voor de periode van 2023-2024. Deze herziening gebeurde volgens de in MAP 6 opgenomen herziening van de gebiedstype-indeling op basis van de recentste nitraatmetingen in het oppervlakte- en grondwater in landbouwgebied, uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het areaal in de gebiedstypes met de slechtste waterkwaliteit (= GT2 en 3) daalde met 5% ten opzichte van de start van MAP 6 in 2019. Er vond voornamelijk een verschuiving plaats naar gebiedstype 1.

Lees hier verder als abonnee.