Vollegrond actueel 14/11/2022Print

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Bij de focusgroep prei, onderdeel van de B3W-werking, ligt de focus op de teelt van winterprei, aangezien de bemesting daar de grootste uitdaging is. De focusgroep prei bestaat uit een zestal preitelers die samen hun bemesting bespreken en bijsturen onder begeleiding van B3W. De afspraak was om maximaal 100 eenheden werkzame stikstof te bemesten bij planten. Sommigen hebben effectief 100 eenheden bemest bij de start, anderen minder. Eind augustus en begin oktober werden de velden bemonsterd om een eventuele bijbemesting te bepalen. Enkele vaststellingen: De groei is pas na de regen in september goed op gang gekomen; De laatst geplante prei deed het vaak beter doordat het gewas minder lang had geleden van de droogte; Terwijl eind augustus de stikstof nog in de zone 0-30 cm zat, zagen we in oktober een uitzakking van de stikstof richting de zone 30-60 cm; Een voorteelt bloemkool tweede vrucht uit het najaar van 2021 gaf tot 50 eenheden stikstof/ha meer dan een voorteelt Japanse haver.

Lees hier verder als abonnee.