Vollegrond actueel 20/12/2021Print

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Na een eerder droge start van de maand november waren de tweede helft van november en de eerste helft van december zeer nat. Omdat er in deze periode van het jaar ook weinig water verdampt, infiltreert een belangrijk deel van de regen in de ondergrond. Hierdoor werd begin december op 89% van de meetplaatsen een normale (centrum en oosten van Vlaanderen) tot (zeer) hoge grondwaterstand (vooral in het westen van Vlaanderen) gemeten. De gevolgen van de droge zomers voor wat betreft de freatische grondwaterstanden zijn hiermee tijdelijk weggewerkt. En dat is een positieve evolutie. Ervaring leert evenwel dat dit geen garantie biedt voor een voldoende waterbeschikbaarheid tijdens het teeltseizoen van 2022. Er moet blijvend ingezet worden op het lokaal vasthouden van (overtollig) winterwater voor nuttig gebruik later.

Lees hier verder als abonnee.