Vollegrond actueel 29/1/2024Print

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

De zeer natte omstandigheden in het najaar van 2023 hebben duidelijk impact gehad op spruitkool. Ondergelopen percelen leidden tot aanhoudende stress met omvallende planten tot gevolg. Op verschillende percelen zagen we ook toenemende glazigheid optreden door een te hoge stuwing van vocht vanuit de wortels. Dit leidt tot soms zware kwaliteits- en uiteraard opbrengstverliezen. Om die reden werd een kleine vergelijkende proef aangelegd op het PCG om het effect van twee dosissen najaarsbemesting na te gaan. Naast een onbemest object, werd een deel met 400 kg/ha Kaïniet en een derde object met 800 kg/ha Kaïniet bemest. We merken op dat we met 400 kg/ha een reductie in glazigheid realiseren. De EC-waarde en het natriumgehalte kenden dan weer een sterke toename. Er volgt dan ook nog een bodemstaal in het vroege voorjaar om de evolutie hiervan op te volgen.

Lees hier verder als abonnee.