Witloof

Witloof actueel 16/4/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Een succesvolle onkruidbestrijding begint reeds vóór de zaai van het witloof met het onkruidvrij maken van het perceel. De meeste percelen zijn op dit moment geploegd. Daar waar nog geploegd moet worden, kunnen de aanwezige onkruiden met een totaalherbicide worden bestreden. Dat is belangrijk wanneer er moeilijk te bestrijden onkruiden voorkomen, zoals …

Vlaams-Brabant wil vakkennis grondwitloofteelt doorgeven aan jonge generatie

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

Met het project ‘Vlaams-Brabants grondwitloof.EU!’ willen de provincie Vlaams-Brabant en de Nationale Proeftuin voor Witloof de specifieke teelttechnieken van grondwitloof oplijsten en doorgeven aan de jongere generatie grondwitlooftelers. Bedoeling is dat de vakkennis van het telen van deze typisch Vlaams-Brabantse groente niet verloren gaat.

Witloof actueel 26/3/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Na de communicatie van de VLM begin maart is er enige onduidelijkheid over het bemestingsverbod voor groenten. Voor groenten uit groep I en II met uitzondering van vroege aardappelen en spruitkool geldt sinds 1 januari 2013 immers een bemestingsverbod. Deze groenten mogen alleen worden bemest indien je op bedrijfsniveau over voldoende stalen met advies beschikt. Gewassen met een lage stikstofbehoefte, waaronder witloof, chicorei en uien vallen hier niet onder. Voor witloof blijft met andere woorden alles zoals voorheen.

Witloof actueel 12/3/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Jaarlijks stelt het Technisch Comité van de Nationale Proeftuin voor Witloof de rassenlijst voor witloofhybriden samen. Deze lijst geeft een overzicht van de eigenschappen van de witloofrassen die momenteel in de handel te verkrijgen zijn.
De evaluatie van de kenmerken van de rassen op de rassenlijst is gebaseerd op de resultaten van de internationale rassenproeven, aangevuld met ervaringen in praktijkomstandigheden. De gegevens van enkele eigenschappen werden verstrekt door de zaadhuizen.

Rassenproef winterrassen witloof 2012-2013

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

De forcerie van nieuwe wintervariëteiten van witloof levert vaak wisselende resultaten op. Deze rassenproef toont aan dat niet alleen de rassenkeuze, maar ook de herkomst van de wortels en de forceeromstandigheden bepalend zijn voor de uiteindelijke opbrengst en kwaliteit.