Witloof

Witloof actueel 26/2/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Op 8 februari vond de jaarlijkse studieavond witloof plaats bij Inagro. Directeur Mia Demeulemeester leidde de studieavond in met een overzicht van de kerntaken van de witloofafdeling van Inagro. Hierbij is naast het onderzoek een belangrijke rol weggelegd voor…

Witloof actueel 12/2/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Bereid je nu al voor op de komst van houtduiven De eerste weken na de zaai kunnen houtduiven en andere vogels belangrijke schade aanrichten aan witloof. Om deze schade te vermijden zijn enkele maatregelen nodig, waarvoor je nu al voorbereidingen kan treffen. Houtduiven pikken blad weg van kleine witloofplantjes. Hierdoor treedt er vooral groeivertraging op met een lagere opbrengst aan bruikbare wortels tot gevolg. Deze schade zal echter zelden leiden…

Lees meer

De gangbare onkruidbestrijding in de witloofwortelteelt

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

Vanwege de trage jeugdgroei van de witloofplant is het belangrijk dat de onkruidontwikkeling van bij het begin van de teelt nauwgezet wordt opgevolgd. In voor-opkomst zijn enkele bodemherbiciden erkend. Voor de bestrijding van kiemende of kleine éénjarige onkruiden in na-opkomst van witloof zijn enkele onkruidbestrijdingsmiddelen erkend. We zetten de mogelijkheden hier op een rijtje.

Is kleinschalige vergisting van witloofwortels haalbaar?

Dit bericht werd geplaatst in Mechanisatie, Thema, Witloof op .

Door vergisting krijgen afgestookte witloofwortels opnieuw een nuttige toepassing op het bedrijf in de vorm van biogas. Dit biogas levert elektrische stroom en warmte. Wat overblijft van de wortels na het doorlopen van het vergistingsproces is een vloeibare massa, digestaat genaamd. Zijn er nuttige toepassingen voor elk van deze drie componenten waardoor het gehele proces rendabel wordt op een gemiddeld witloofbedrijf? Een haalbaarheidsstudie moet dat duidelijk maken.  

Rassenproef vroege witloofrassen 2012-2013

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

Het aanbod van vroege rassen is vrij groot. De kwaliteit en opbrengst zijn echter elk jaar opnieuw moeilijk te voorspellen en worden vooral bepaald door de weersomstandigheden vanaf augustus. Deze zorgden in 2012 voor een vertraagde afrijping van de witloofwortels. Eind 2012 bleken enkele oudere rassen het meest productief. Door het late groeiseizoen op het veld is de optimale forceerperiode van de meeste rassen naar achter opgeschoven. Hierdoor was de…

Lees meer