Witloof actueel 25/9/2023Print

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

In de operationele groep ‘ChicoryRepowered’ onderzoeken we wat pocketvergisting kan betekenen voor een witloofteler. De eerste verkennende vergistingstesten met witloofwortels en -bladeren geven alvast veelbelovende resultaten. Inagro stelde de resultaten voor aan de kerngroep van het project. In deze eerste fase van het project voerden we zowel verkennende vergistingstesten als bewaartesten uit. Deze eerste fase is een opstapje naar een volgende fase met testen op grotere schaal. In de bewaartesten gaan we na hoe lang je afgestookte witloofwortels kan bewaren zonder biogaspotentieel te verliezen. De wortels werden hiervoor eerst verhakseld en ingekuild om ze te bewaren. Uit de bewaartesten bleek dat het biogaspotentieel van de wortels niet afnam door het inkuilen. Dit betekent dat de energie-inhoud van de wortels relatief behouden bleef. We vermoeden dat dit ook geldt voor onverhakselde wortels maar we zoeken dit nog verder uit.

Lees hier verder als abonnee.