Witloof actueel 27/2/2023Print

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Je moet met verschillende elementen rekening houden bij je zoektocht naar het juiste perceel om witloof in te zaaien. Om te beginnen is de geschiedenis van het perceel belangrijk. Zo is een teeltrotatie van één op vijf jaar van belang voor een gezonde witloofwortelteelt, denk maar aan ziekten en plagen. Ook de andere teelten in de rotatie hebben een invloed. Percelen met groenten of gescheurd grasland hebben de neiging om veel stikstof te produceren in de zomer, akkerbouwmatige teelten laten minder stikstof achter. De witloofwortelteelt vraagt percelen met een lage stikstofvoorraad.

Lees hier verder als abonnee.