Witloof actueel 25/1/2016Print

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Bij de perceelskeuze voor de witloofwortelteelt is het belangrijk dat je de stikstofvoorraad op de drie niveaus in de bodem kent. De teelt van witloof vereist immers een stikstofarme bodem. Als de stikstofvoorraad in de 0-90 cm-bodemlaag te hoog is, wordt de afrijping van de witloofwortels verhinderd. Om de stikstofvoorraad te kennen, is het noodzakelijk een stikstofanalyse uit te voeren. Op basis van de resultaten van deze analyse kan worden bepaald of het perceel al dan niet geschikt is voor de teelt van witloof. Je kan dan op een verantwoorde manier bemesten en een geschikt ras kiezen in functie van de voorraad in de bodem en de behoefte van de plant.

Lees hier verder als abonnee.