Maandelijks archief voor juni 2013

Hogere bemesting van trayplanten leidt niet noodzakelijk tot hogere opbrengst

Dit bericht werd geplaatst in Aardbeien, Kleinfruit, Thema op .

Uitspoeling van meststoffen op het trayveld moet zo veel mogelijk worden vermeden. Maar een bemestingsstrategie is in de eerste plaats gericht op een optimale groei en ontwikkeling van de trayplanten. Bemesting is met andere woorden een belangrijk middel voor een teler om de groei en de ontwikkeling van de trayplanten te sturen. Op Inagro werd onderzocht wat de invloed is van verschillende bemestingsstrategieën op de opbrengst van de trayplanten in…

Lees meer

Zoektocht naar een geïntegreerde aanpak van trips

Dit bericht werd geplaatst in Aardbeien, Kleinfruit, Thema op .

Op 1 september start een Vlaams project voor de beheersing van trips in aardbei. Trips is sinds enkele jaren een oncontroleerbare plaag geworden en kan gedurende bijna het hele teeltseizoen in alle teeltsystemen schade aanrichten. De beschikbare chemische middelen zijn ontoereikend om zowel in binnen- als buitenteelten controle te krijgen over de opkomende tripsdruk. Binnen het vierjarige project wordt specifiek voor aardbeien gezocht naar geïntegreerde bestrijdingsstrategieën om trips succesvol te…

Lees meer

Doorbraak in bloemknoponderzoek

Dit bericht werd geplaatst in Aardbeien, Kleinfruit, Thema op .

Tot op vandaag gaf bloemknoponderzoek een indicatie van het potentieel aantal bloemtakken in aardbeiplanten, maar deze benadering bleek niet in staat de werkelijke uitgroei in productieteelten te voorspellen. Door de opvolging van bloemtakken in productieteelten werd duidelijk dat een plant in zones moet worden opgedeeld waarin verschillende regels geldig zijn. We moeten met deze regels rekening houden vooraleer we een bepaald ontwikkelingsstadium effectief kunnen meetellen in het voorspelde aantal bloemtakken…

Lees meer

Gewas regelmatig opkuisen levert bij doordragers voordeel op

Dit bericht werd geplaatst in Aardbeien, Kleinfruit, Thema op .

In België kennen substraatteelten met doordragers nog niet het succes van junidragers. Tot op heden slaagt er nog geen enkel doordragend ras in om zijn plaats in de substraatteelt af te dwingen. Het Proefcentrum Hoogstraten legt jaarlijks diverse proeven aan om de teelt te optimaliseren. Daar de teelt van doordragers veel langer loopt dan de junidragerteelt, wordt in deze proef gekeken of het opkuisen van het gewas gedurende de teelt…

Lees meer

Phytophthora-bestrijding bij Sonata

Dit bericht werd geplaatst in Aardbeien, Kleinfruit, Thema op .

In de aardbeienteelt duikt Phytophthora cactorum, ook wel gekend als stengelbasisrot, vaker op dan gewenst. Ondanks de erkende conventionele behandelingen, blijken sommige commerciële rassen zeer gevoelig te zijn waardoor de ziekte op de dag van vandaag niet volledig onder controle is. De mogelijkheden van twee biologische middelen in de Phytophthora-bestrijding werden onderzocht.