Maandelijks archief voor juni 2013

Vollegrond actueel 18/6/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

De eerste koolmotrupsen zijn op 14 juni waargenomen in spruitkool (provincie Antwerpen). Op de percelen waar geen plantbakbehandeling met Tracer (Conserve Pro, Boomerang) werd uitgevoerd is het aantal rupsen gestegen in de dagen na 17 juni. De percelen met spruitkoolplanten die wel een …

Kleinfruit actueel 18/6/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Bij de teelten die in april werden opgeplant, is rond 10 juni de oogst gestart. Door de warmere eerste week van juni en de koude, natte weken daarvoor heeft een aantal teelten het vrij moeilijk gehad…

Witloof actueel 18/6/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De weersomstandigheden hebben ook dit jaar voor een sterk gespreide zaai van het witloof gezorgd. Tijdens de eerste tien dagen van mei is een klein gedeelte van het witloof in gunstige omstandigheden gezaaid. Nadien is het echter opnieuw koud en nat weer geworden, waardoor de groei van dit witloof maar traag op gang is gekomen. Door deze minder gunstige weersomstandigheden kon er tot eind mei ook …

Glas actueel 18/6/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

In de maanden juni en juli zijn de dagen betrekkelijk lang en is de straling intensief. Slaplanten verdampen dan heel wat water, en hebben bijgevolg een grote nood aan water. Perspotten die te droog zijn of die op een te droge grond worden geplant, wortelen moeilijk in. De teelt start dan moeizaam, wat …

Stikstofbemesting bij aardbeien in vollegrond

Dit bericht werd geplaatst in Aardbeien, Kleinfruit, Thema op .

Om de waterkwaliteit in Europa te beschermen is in 1991 de nitraatrichtlijn ontstaan om zo te voorkomen dat nitraten uit agrarische bronnen het water verontreinigen. Alle Europese lidstaten zijn verplicht om de norm van maximum 50 mg/l nitraat in het oppervlakte- en grondwater te respecteren tegen 2018. De methode om dit doel te bereiken wordt overgelaten aan elke lidstaat. In België bepaalt de Mestbank het nitraatresidu in de bodem tussen…

Lees meer