Actueel

Witloof actueel 29/4/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Een wettelijk verplichte bodem- staalname is er niet voor witloof, maar we bevelen het wel sterk aan om de perceelsgeschiktheid te bepalen. Een goed perceel is immers het begin van een goede witloofteelt. Uit de stikstofstalen (0-90 cm) wordt de bodemgeschiktheid voor de teelt van witloofwortels afgeleid. Op basis van de N-indexmethode worden de percelen ingedeeld in categorieën. De N-index is een maat …

Glas actueel 29/4/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Veldsla onder glas vraagt tijdens de zomer specifieke teeltmaatregelen. Door de felle instraling en de hoge temperaturen heeft het gewas heel wat te verduren. Het begint al bij het begin van de teelt. De grond is dan slechts weinig bedekt en door opwarming ervan kan dat tot aardig hoge temperaturen leiden. Zorg er daarom voor dat de grond …

Glas actueel 16/4/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

De lang aanslepende winterperiode van 2013 heeft de tomatenteelt op verschillende vlakken beïnvloed. De productie is alvast met een serieuze vertraging gestart. Voor zowel losse tomaten als trostomaten zagen we de eerste oogst tot twee weken later dan vorig jaar beginnen. De lengte van de planten en het aantal gezette trossen zijn nagenoeg hetzelfde als vorig jaar rond deze tijd, maar de zetting verloopt …

Witloof actueel 16/4/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Een succesvolle onkruidbestrijding begint reeds vóór de zaai van het witloof met het onkruidvrij maken van het perceel. De meeste percelen zijn op dit moment geploegd. Daar waar nog geploegd moet worden, kunnen de aanwezige onkruiden met een totaalherbicide worden bestreden. Dat is belangrijk wanneer er moeilijk te bestrijden onkruiden voorkomen, zoals …

Kleinfruit actueel 16/4/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Het ras Clery is (midden april) voor het grootste deel afgeoogst. Er rest nog een kilootje te plukken per vierkante meter. Door de grote plukbeurten in de eerste week van april en tegelijkertijd de zeer zwakke prijsvorming op dat moment zal het rendement mogelijk wat lager uitvallen dan verwacht (afhankelijk van de prijs van de laatste kilo uiteraard). Desalniettemin zullen veel telers …