Actueel

Kleinfruit actueel 26/2/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Bij verschillende vroege Clery-telers zal de oogst op gang komen rond 10 maart. Deze teelten zijn zeer sterk geforceerd. Naar de oogst toe wordt het stookregime wat afgebouwd. Allereerst wordt de nachttemperatuur een beetje afgebouwd om de uitgroei van de vruchten te bevorderen. Dat wil zeggen dat eventuele nanachtverhogingen…

Vollegrond actueel 26/2/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Een bouwvooranalyse moet minstens om de drie jaar worden uitgevoerd om een goed zicht te hebben op de voorraad en de verhouding van de verschillende voedingselementen in de bodem. De zuurtegraad (pH) kan…

Vollegrond actueel 12/2/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Vorstschade in prei is duidelijk Op prei die niet werd afgedekt, is er vorstschade te zien. Veel hangt af van het ras en vooral ook van de rijpheid en de gezondheid van het gewas vóór de vorst. Zwaardere, rijpe prei is over het algemeen veel gevoeliger voor vorst dan jongere prei. Prei die gezond de winter inging vertoont ook minder vorstschade dan een gewas dat al verzwakt was. De sneeuw…

Lees meer

Glas actueel 12/2/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Extra stengel aanhouden bij tomaat Op veel bedrijven wordt in deze periode een extra stengel aangehouden. Bij de vroege(re) plantingen is dat al gebeurd na het planten door de planten te verdubbelen of iets later in de teelt door een extra scheut aan te houden. Bij plantingen van januari wordt dit meestal rond deze tijd gedaan. Verkleinen van de kopafstand is alleen succesvol wanneer de lichtcaptatie van de planten niet…

Lees meer

Witloof actueel 12/2/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Bereid je nu al voor op de komst van houtduiven De eerste weken na de zaai kunnen houtduiven en andere vogels belangrijke schade aanrichten aan witloof. Om deze schade te vermijden zijn enkele maatregelen nodig, waarvoor je nu al voorbereidingen kan treffen. Houtduiven pikken blad weg van kleine witloofplantjes. Hierdoor treedt er vooral groeivertraging op met een lagere opbrengst aan bruikbare wortels tot gevolg. Deze schade zal echter zelden leiden…

Lees meer