Actueel

Vollegrond actueel 8/10/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Mogelijk kreeg je dit jaar een maatregelenpakket opgelegd, en dan moet je als onderdeel daarvan een opvolgstaal nemen. Je moet hiervoor zelf een afspraak maken met een erkend laboratorium. Je kan dan in samenspraak een datum vastleggen of een bepaalde week waarin de staalname zal plaatsvinden.
De Mestbank voert zelf ook controles uit, dit zijn de zogenaamde controlestalen. Dit jaar zijn er dat 7.277, die deels willekeurig worden genomen, deels geselecteerd in risicogebieden en risicoteelten. De controlestalen worden via een openbare aanbesteding toegewezen aan een erkend labo. Het aangeduide labo zal veelal zelf een datum kiezen waarop de staalname wordt uitgevoerd.

Glas actueel 8/10/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

De tomatentelers zijn al druk bezig met de nodige voorbereidingen voor het nieuwe teeltseizoen. Niet alleen de rassenkeuze vergt hierbij de nodige aandacht. Er stelt zich ook de vraag of de teelt moet worden gevaccineerd tegen schade door Pepinomozaïekvirus (PepMV).

Witloof actueel 24/9/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Na de afgelopen warme en droge zomer vertonen de wortels op het veld iets minder bladmassa in vergelijking met vorige jaren in dezelfde periode. Het nitraatgehalte in het blad ligt merkelijk lager dan vorig jaar. In 2009, waarin we ook een droge augustusmaand hebben gekend, zagen we dezelfde fenomenen. Toch geven we nu geen advies om bij te bemesten, omdat er nog stikstof in de grond aanwezig is. Tijdens de droge periode werd immers minder stikstof opgenomen door de plant. Er was niet alleen minder bladvorming, er zit ook weinig nitraat in het blad. Met de neerslag in september komt deze stikstofvoorraad weer beschikbaar.
Het wortelgewicht evolueert normaal in vergelijking met de voorbije vijf jaar.

Glas actueel 24/9/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Op de meeste tomatenbedrijven werden de koppen al uit de planten gehaald. Voor ons is het einde van de teelt in zicht, maar in de wereld van insecten en spinachtigen kan er nog veel gebeuren. Het is daarom aan te raden waakzaam te blijven voor aanwezige ziekten en plagen.
Op sommige bedrijven steekt de schimmelinfectie Entomophthora bij Macrolophus de kop op. Dit is een jaarlijks wederkerend fenomeen tijdens vochtige periodes (vaak augustus – september). Deze schimmel is te herkennen aan het gezwollen of het ‘geëxplodeerde’ achterlijf van Macrolophus en kan voor een serieuze decimering van de populatie zorgen. Als gevolg van deze aantasting is het mogelijk dat plagen zoals kaswittevlieg, Tuta absoluta of Turkse mot toch nog (of opnieuw) doorbreken.

Kleinfruit actueel 24/9/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De plantingen onder koud glas (plantdatum 25 juli) waren de eerste weken van september al aan de pluk. De plantingen van rond 5 augustus (of vroeger) zijn midden september in de pluk gekomen. In afdelingen opgeplant na 10 augustus, en dit is het leeuwendeel van de plantingen, zal de oogst echter pas in oktober starten. We zien ook meer spreiding dan gemiddeld tussen de bloemtakken. Daarom verwachten we in de eerste week van oktober nog geen grote hoeveelheden aardbeien.