Actueel

Witloof actueel 25/2/2014

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De talrijk bijgewoonde studieavond witloof van Inagro stond dit jaar in het teken van geïntegreerde gewasbescherming (of IPM). Sinds 1 januari 2014 is elke Europese land- en tuinbouwer immers verplicht om de principes van IPM op zijn bedrijf toe te passen.

Kleinfruit actueel 25/2/2014

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Op donderdag 6 februari werd de eerst kist Clery geoogst op Proefcentrum Hoogstraten in een afdeling onder LED-assimilatiebelichting. Bij de vroege Clery-telers komt de oogst nu op gang. Deze teelten zijn zeer sterk geforceerd, wat zeker niet voordelig is voor de teelt. Naar de oogst toe wordt het stookregime iets afgebouwd. Allereerst wordt de nachttemperatuur afgebouwd om de uitgroei van de vruchten te bevorderen. Dat wil zeggen dat de nachtverhogingen (op stralingssom) worden weggenomen en de nachttemperatuur naar 8-9°C wordt gestuurd. Ook de dagtemperatuur wordt afgebouwd met 1 of 2 graden naarmate men dichter bij de pluk komt. Dit afbouwen wordt enkel en alleen gedaan in functie van de uitgroei van de vruchten.

Glas actueel 25/2/2014

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Het nieuwe tomatenseizoen is ondertussen goed op gang. Teelten die eind december – begin januari werden geplant bevinden zich al aan de vijfde, zesde of zevende tros in bloei. Een goede bestuiving van deze bloemen is zeer belangrijk voor een optimale vruchtzetting en een goede productie. In een niet al te ver verleden gebeurde de bestuiving van de bloemen nog manueel. Inmiddels worden hommels al vele jaren succesvol ingezet voor de bestuiving van tal van teelten onder glas (en daarbuiten). Het leek ons dan ook opportuun om nog eens even stil te staan bij deze zeer behulpzame insecten.

Vollegrond actueel 11/2/2014

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

De winter blijft uitermate zacht, nat en vooral erg winderig. Volgens metingen van de weerstations van Inagro viel er in West- en Oost-Vlaanderen zo’n 20 procent meer neerslag dan in het binnenland. Door deze regen verlopen de oogstwerkzaamheden vaak erg moeilijk.

Glas actueel 11/2/2014

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Bij de planting van paprika op 19 december kregen we opvallend uniformere planten van bij de plantenkweker. Andere jaren zien we hier en daar een plant met gesplitste bladeren, een chimeer … maar dit jaar was dat niet het geval. Ook de tomatenplantjes die op 7 januari werden geplant, waren goed ontwikkeld en de getopte planten hadden twee gelijke stengels.