Actueel

Witloof actueel 29/1/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Voorgeschiedenis van het perceel Bij de perceelskeuze voor de witloofwortelteelt is het belangrijk dat je de stikstofvoorraad op de drie niveaus in de bodem kent. De teelt van witloof vereist immers een stikstofarme bodem. Indien de stikstofvoorraad in de bodemlaag 0-90 cm te hoog is, wordt de afrijping van de witloofwortels verhinderd. Op basis van de resultaten van een stikstofanalyse kan je samen met je voorlichter bepalen of het perceel…

Lees meer

Kleinfruit actueel 29/1/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Aardbeien onder glas Vroege plantingen Clery Het merendeel van de teelten Clery staat in bloei en er zijn al kleine afgespeende vruchtjes zichtbaar. Er zit wel een grote spreiding in de plantdata. De vroegste teelten werden al rond 5 december opgeplant, de laatste pas tussen Kerstmis en Nieuwjaar. De bloem zit dit jaar duidelijk dieper dan in 2012 en daarom verwachten we een betere zetting van deze eerste bloemen. Er…

Lees meer

Vollegrond actueel 29/1/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Zaai vroege spinazie Voor de verse markt wordt de vroege teelt spinazie zo snel mogelijk gezaaid. Natuurlijk zijn goede bodemomstandigheden belangrijk. Als stikstofbemesting is het voldoende om de bodemvoorraad in de 0-30 cm-bodemlaag aan te vullen tot 150 kg N/ha. Later in de teelt zullen één of twee mangaanbespuitingen over het gewas zeker helpen om een mooie bladkleur te bekomen. Om vroeg te kunnen oogsten is het aangeraden na zaai…

Lees meer

Glas actueel 29/1/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Bodemvoorraad sla In het najaar ligt het streefcijfer voor stikstof in de teelt van sla en alternatieve bladgewassen om en bij de 180 E in voorraad. Dat is relatief laag omdat bladgewassen bij korter wordende dagen weinig stikstof nodig hebben. In de zomer en in het voorjaar ligt het gewenste stikstofniveau bij start een stuk hoger, namelijk 210 E. Door de langer wordende dagen gaan we stilaan die richting uit.…

Lees meer