Actueel

Witloof actueel 12/2/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Bereid je nu al voor op de komst van houtduiven De eerste weken na de zaai kunnen houtduiven en andere vogels belangrijke schade aanrichten aan witloof. Om deze schade te vermijden zijn enkele maatregelen nodig, waarvoor je nu al voorbereidingen kan treffen. Houtduiven pikken blad weg van kleine witloofplantjes. Hierdoor treedt er vooral groeivertraging op met een lagere opbrengst aan bruikbare wortels tot gevolg. Deze schade zal echter zelden leiden…

Lees meer

Kleinfruit actueel 12/2/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Aardbeien onder glas Doorteelten In de week van 11 februari (week 7) zal men in vele afdelingen gestart zijn met stoken en belichten. Op de meeste plaatsen had men dan 500 uren koude onder 7°C gevangen of meer. Dit is het makkelijkst meetbaar via de klimaatcomputer (grafieken, tabellen). Het bepalen van het aantal koudepunten via het koudemodel is ietwat moeilijker, aangezien je daarbij van elk uur de temperatuur nodig hebt.…

Lees meer

Witloof actueel 29/1/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Voorgeschiedenis van het perceel Bij de perceelskeuze voor de witloofwortelteelt is het belangrijk dat je de stikstofvoorraad op de drie niveaus in de bodem kent. De teelt van witloof vereist immers een stikstofarme bodem. Indien de stikstofvoorraad in de bodemlaag 0-90 cm te hoog is, wordt de afrijping van de witloofwortels verhinderd. Op basis van de resultaten van een stikstofanalyse kan je samen met je voorlichter bepalen of het perceel…

Lees meer

Kleinfruit actueel 29/1/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Aardbeien onder glas Vroege plantingen Clery Het merendeel van de teelten Clery staat in bloei en er zijn al kleine afgespeende vruchtjes zichtbaar. Er zit wel een grote spreiding in de plantdata. De vroegste teelten werden al rond 5 december opgeplant, de laatste pas tussen Kerstmis en Nieuwjaar. De bloem zit dit jaar duidelijk dieper dan in 2012 en daarom verwachten we een betere zetting van deze eerste bloemen. Er…

Lees meer

Vollegrond actueel 29/1/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Zaai vroege spinazie Voor de verse markt wordt de vroege teelt spinazie zo snel mogelijk gezaaid. Natuurlijk zijn goede bodemomstandigheden belangrijk. Als stikstofbemesting is het voldoende om de bodemvoorraad in de 0-30 cm-bodemlaag aan te vullen tot 150 kg N/ha. Later in de teelt zullen één of twee mangaanbespuitingen over het gewas zeker helpen om een mooie bladkleur te bekomen. Om vroeg te kunnen oogsten is het aangeraden na zaai…

Lees meer