Actueel

Kleinfruit actueel 24/9/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De plantingen onder koud glas (plantdatum 25 juli) waren de eerste weken van september al aan de pluk. De plantingen van rond 5 augustus (of vroeger) zijn midden september in de pluk gekomen. In afdelingen opgeplant na 10 augustus, en dit is het leeuwendeel van de plantingen, zal de oogst echter pas in oktober starten. We zien ook meer spreiding dan gemiddeld tussen de bloemtakken. Daarom verwachten we in de eerste week van oktober nog geen grote hoeveelheden aardbeien.

Vollegrond actueel 24/9/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

De zomer van 2013 was ideaal om een uitstekende groei van de prei te bekomen. Op de meeste percelen staat de prei er dan ook heel goed bij. Nu komt het er op aan ervoor te zorgen dat de kwaliteit behouden blijft. Bemesting en gewasbescherming moeten goed worden opgevolgd. De voorbije jaren hebben we vastgesteld dat op percelen waar de prei heel fel groeide, er veelal ook een groter risico was voor aantasting van Pseudomonas fluorescens. Maar ook percelen waar de prei zeer arm komt te staan blijken gevoeliger voor aantasting van Pseudomonas fluorescens.

Vollegrond actueel 10/9/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Door de langdurige droogte moeten veel groenten intensief worden beregend. Nu de watervoorraden langzaamaan slinken beginnen telers te irrigeren met beekwater. Hou er rekening mee dat in dit water diverse bacteriën kunnen (over)leven. Het is dus erg belangrijk om niet te irrigeren met ongekend water. Geef geen water op de warmste momenten van de dag, maar stel de

Glas actueel 10/9/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Smet is een verzamelnaam voor rottingsschimmels die voorkomen op serresla. Soms treft men een combinatie van verschillende schimmels aan (bladpythium en/of Rhizoctonia solani of zwartrot en/of Sclerotinia sp. en/of Botrytis en/of bacterierot) en soms ziet men een aantasting die typisch is voor één bepaalde schimmel. Het is zeker niet eenvoudig om het onderscheid te maken tussen…

Witloof actueel 10/9/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Op heel wat percelen komen opgeschoten witloofwortels voor. Uit een enquête blijkt dat op ongeveer 70% van de percelen gezaaid vóór 21 mei schieters voorkomen. Op percelen gezaaid na 21 mei komen er geen voor. Naast de zaaidatum is ook de klassering (vroeg/winter/laat) een belangrijke factor bij het optreden van schieters.