Actueel

Kleinfruit actueel 10/9/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Door het mooie zomerweer is het teeltverloop enorm snel gegaan. De meeste najaarsteelten staan in bloei of zijn al in het begin van de oogst aanbeland. Op sommige plaatsen werd er van de ongestookte teelten vijf weken na planten al geoogst. Doorgaans moet er in september nog niet worden verwarmd. Het is belangrijk deze maand het weer goed op te volgen en ook het opdrogen…

Vollegrond actueel 27/8/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

De preimineervlieg heeft vorig jaar op sommige percelen zeer veel schade aangericht. Bij aantasting van preimineervlieg worden rode gangen waargenomen in het witgedeelte van de prei. In de gangen zijn ook dikwijls …

Glas actueel 27/8/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Tot nog toe zorgde Botrytis dit jaar in het algemeen voor weinig problemen in de tomatenteelt. Het extreme weer van de voorbije weken heeft op verschillende plaatsen echter voor zonnebrand in de kop gezorgd. Dit afstervende weefsel is een ideale voedingsbodem voor Botrytis.

Witloof actueel 27/8/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Dit jaar treffen we op verschillende percelen die voor 20 mei werden gezaaid schieters aan. In mei lag de gemiddelde temperatuur immers 2°C lager dan normaal, met een dieptepunt in de periode tussen 20 en 26 mei. De gemiddelde dagtemperatuur bleef toen steken onder 10°C (Figuur 1). Het witloof dat toen al was gezaaid, kreeg dus een serieuze koudeprik te verduren. Niet alle velden zijn echter even erg getroffen. Bovendien zien we ook verschillen tussen de rassen. In het kader van de betaalde voorlichting van Inagro hebben we in de eerste helft van augustus een rondgang gedaan.