Actueel

Vollegrond actueel 12/2/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Vorstschade in prei is duidelijk Op prei die niet werd afgedekt, is er vorstschade te zien. Veel hangt af van het ras en vooral ook van de rijpheid en de gezondheid van het gewas vóór de vorst. Zwaardere, rijpe prei is over het algemeen veel gevoeliger voor vorst dan jongere prei. Prei die gezond de winter inging vertoont ook minder vorstschade dan een gewas dat al verzwakt was. De sneeuw…

Lees meer

Glas actueel 12/2/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Extra stengel aanhouden bij tomaat Op veel bedrijven wordt in deze periode een extra stengel aangehouden. Bij de vroege(re) plantingen is dat al gebeurd na het planten door de planten te verdubbelen of iets later in de teelt door een extra scheut aan te houden. Bij plantingen van januari wordt dit meestal rond deze tijd gedaan. Verkleinen van de kopafstand is alleen succesvol wanneer de lichtcaptatie van de planten niet…

Lees meer

Witloof actueel 12/2/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Bereid je nu al voor op de komst van houtduiven De eerste weken na de zaai kunnen houtduiven en andere vogels belangrijke schade aanrichten aan witloof. Om deze schade te vermijden zijn enkele maatregelen nodig, waarvoor je nu al voorbereidingen kan treffen. Houtduiven pikken blad weg van kleine witloofplantjes. Hierdoor treedt er vooral groeivertraging op met een lagere opbrengst aan bruikbare wortels tot gevolg. Deze schade zal echter zelden leiden…

Lees meer

Kleinfruit actueel 12/2/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Aardbeien onder glas Doorteelten In de week van 11 februari (week 7) zal men in vele afdelingen gestart zijn met stoken en belichten. Op de meeste plaatsen had men dan 500 uren koude onder 7°C gevangen of meer. Dit is het makkelijkst meetbaar via de klimaatcomputer (grafieken, tabellen). Het bepalen van het aantal koudepunten via het koudemodel is ietwat moeilijker, aangezien je daarbij van elk uur de temperatuur nodig hebt.…

Lees meer

Witloof actueel 29/1/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Voorgeschiedenis van het perceel Bij de perceelskeuze voor de witloofwortelteelt is het belangrijk dat je de stikstofvoorraad op de drie niveaus in de bodem kent. De teelt van witloof vereist immers een stikstofarme bodem. Indien de stikstofvoorraad in de bodemlaag 0-90 cm te hoog is, wordt de afrijping van de witloofwortels verhinderd. Op basis van de resultaten van een stikstofanalyse kan je samen met je voorlichter bepalen of het perceel…

Lees meer