Kleinfruit

Kleinfruit actueel 28/1/2014

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Bij nagenoeg alle Clery-teelten is er voldoende strekking en de belichting is dan ook al een tijdje uitgeschakeld. De planten strekten dit jaar sneller en hierdoor werd er iets minder lang belicht. De vroege Clery-teelten staan nu overal in bloei. De kwaliteit van de bloemen was behoorlijk wisselvallig. Vaak waren de eerste bloemtakken, en dus ook de bloemen, te fijn. Momenteel zijn er op een aantal plaatsen al kleine vruchten zichtbaar. De eerste oogst wordt op de eerste bedrijven verwacht rond begin maart.

Highlights aardbeienonderzoek 2014

Dit bericht werd geplaatst in Kleinfruit op .

Jaarlijks wordt er heel wat onderzoek uitgevoerd in de aardbeienteelt. Op het Proefcentrum Hoogstraten worden jaarlijks meer dan 100 proeven aangelegd, verdeeld over verschillende thema’s. Na overleg in de werkgroep aardbei werd ook voor 2014 een goedgevuld onderzoeksprogramma opgesteld. In dit artikel geven we een overzicht van de belangrijkste onderzoeksitems per thema.

Kleinfruit actueel 14/1/2014

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De vroegste teelten Clery beginnen in bloei te komen. Het betreft de vroegst geplante en hard gestookte teelten. Op de meeste plaatsen zullen de planten pas de komende we(e)k(en) in bloei komen. In het algemeen was er dit jaar weinig voorbloei; de kwaliteit van de eerste bloem is dan ook meestal goed. Het is belangrijk de bestuivers tijdig in te zetten zodat deze eerste bloemen ook optimaal worden bestoven. Wees bij de start van de bloei wel alert voor overbevlieging van de bloemen.

Kleinfruit actueel 17/12/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Het jaar loopt stilaan op zijn einde. Terwijl verschillende telers de laatste vruchten van de najaarsteelt nog aan het oogsten zijn, hebben anderen reeds opgeplant voor een vroege stookteelt. Heel wat afdelingen zijn afgelopen week vers opgeplant. Ook het komende seizoen breidt deze teeltvorm weer uit. De eerste Clery werd 10 december opgeplant en de laatste is tussen Kerstmis en Nieuwjaar aan de beurt. De meeste Clery is echter midden december opgeplant. Sonata wordt rond de jaarwisseling opgeplant, evenals hier en daar een afdeling met Elsanta.

Kleinfruit actueel 3/12/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De oogst is nu op veel plaatsen aan het minderen en afhankelijk van het weer en de prijs wordt de komende weken beslist of men stopt met oogsten of niet. Ondanks het feit dat de planten gemiddeld lichter waren dan vorig jaar, hebben verschillende telers de grens van 4 kg/m² gemakkelijk overschreden.