Kleinfruit

Kleinfruit actueel 1/7/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Onder grote kappen situeert de oogst zich in de tweede helft. Bij de kleine kapjes is de oogst iets later begonnen en is midden oogst vaak nog niet bereikt. De nieuwe planting voor de najaarsteelt wordt volop opgeplant en buiten op een wachtveld geplaatst. Het trayveld hiervoor gebruiken is vaak geen optie meer, daar men stilaan begint te stekken.

Kleinfruit actueel 18/6/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Bij de teelten die in april werden opgeplant, is rond 10 juni de oogst gestart. Door de warmere eerste week van juni en de koude, natte weken daarvoor heeft een aantal teelten het vrij moeilijk gehad…

Stikstofbemesting bij aardbeien in vollegrond

Dit bericht werd geplaatst in Aardbeien, Kleinfruit, Thema op .

Om de waterkwaliteit in Europa te beschermen is in 1991 de nitraatrichtlijn ontstaan om zo te voorkomen dat nitraten uit agrarische bronnen het water verontreinigen. Alle Europese lidstaten zijn verplicht om de norm van maximum 50 mg/l nitraat in het oppervlakte- en grondwater te respecteren tegen 2018. De methode om dit doel te bereiken wordt overgelaten aan elke lidstaat. In België bepaalt de Mestbank het nitraatresidu in de bodem tussen…

Lees meer