Kleinfruit

Kleinfruit actueel 4/6/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De doorteelten lopen nu pas op hun einde en het ruimen van de serres vond door het koude weer ruim tien dagen later plaats dan in een gemiddeld jaar. Deze teelten waren erg rendabel door de enorm goede prijsvorming, zelfs na in rekening brengen van de extra stookkosten.

Hommels als Botrytis-bestrijders in aardbeien

Dit bericht werd geplaatst in Biologische en geïntegreerde teelt, Kleinfruit, Thema op .

Grauwe schimmel (Botrytis cinerea) is de belangrijkste vruchtrotschimmel in de aardbeienteelt. Met behulp van hommels wordt het mogelijk om bestrijdingsmiddelen continu te verspreiden naar de bloemen, wat ideaal lijkt om Botrytis-infecties te voorkomen. Het Proefcentrum Hoogstraten testte dit systeem uit in de aardbeienteelt in samenwerking met Biobest.

Kleinfruit actueel 21/5/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De eerste zomerteelten die na een vroege stook werden geplant staan volop in bloei en de laatste zomerteelten moeten nog worden opgeplant. Door het donkere voorjaar zijn de doorteelten later afgeoogst, waardoor voortrekken op het trayveld dit jaar veel gebeurt. Opplanten kan tot uiterlijk 15 juni; de oogst van dergelijke late plantingen start dan eind juli en gaat door tot einde augustus. De najaarsteelt moet je dan wel buiten opplanten en dat sowieso na …

Aardbeiproject realiseert handig platform voor kwaliteitsmeting

Dit bericht werd geplaatst in Kleinfruit, Thema, Voedselveiligheid- en kwaliteit op .

De onderzoeksgroep MeBioS van KU Leuven coördineerde de afgelopen vier jaar een project over de standaardisatie en objectivering van meettechnieken voor aardbeikwaliteit. In dit kader werd er een nieuw kwaliteitshandboek ontwikkeld en is er een opstelling gemaakt met een volautomatisch computerbeeldanalysesysteem dat de kwaliteit van aardbeien kan meten.