Maandelijks archief voor januari 2019

Witloof actueel 14/1/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Witloof telen begint bij een goede perceelskeuze. In de eerste plaats is het belangrijk dat je de stikstofvoorraad op de drie niveaus in de bodem kent. Een te hoge stikstofvoorraad verhindert immers de afrijping van de witloofwortels. Daarnaast wordt de geschiktheid van een perceel ook in belangrijke mate beïnvloed door zijn voorgeschiedenis. Verder is een teeltrotatie van minimum één op vier nodig voor een gezonde witloofteelt.

Vollegrond actueel 14/1/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

In december viel er gemiddeld 85,6 mm neerslag in Vlaanderen. Een vrij normale waarde die ervoor heeft gezorgd dat het bodemvochtgehalte toenam eind december en begin januari. Het bodemvochtgehalte is nu terug op peil of is nog een beetje lager ten opzichte van een gemiddeld jaar, afhankelijk van de meetlocatie. De bodemverzadigingsgraad blijft wel nog zeer laag door de droge zomer in 2018 en de beperkte neerslag in het najaar. Vooral in het westen van Vlaanderen en het uiterste oosten is de bodemverzadigingsgraad veel lager dan normaal in deze tijd van het jaar. Daarnaast liggen ook de debieten van onbevaarbare waterlopen nog steeds laag. De grondwaterstanden zijn wel opnieuw aan het stijgen.

Glas actueel 14/1/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Sinds 2014 neemt het areaal belichte tomatenteelt bij de LAVA-veilingen jaar na jaar toe. Dit jaar komt er nog 10 ha belichte teelt bij. Daarmee komt het areaal belichte tomatenteelt op 133 ha, een forse toename in vergelijking met de 17 ha vóór 2014. De toename per jaar neemt de laatste jaren wel af, wat wil zeggen dat het areaal stagneert.
In 2017 werd 30% van de tomaten belicht geteeld, in 2018 was dat al 45%. De grootste toename is er bij de specials tros. Deze worden steeds meer onder belichting geteeld, goed voor 45 ha in 2018. Coöperatie Hoogstraten blijft netto de grootste aanbieder van tomaten uit belichte teelt, gevolgd door BelOrta en de REO Veiling.

Kleinfruit actueel 14/1/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Sonata is iets vroeger geplant dan andere jaren. Het merendeel was voor Kerstmis al geplant omdat de najaarsteelt Elsanta vroeger afgeoogst was door het warme najaar. Er zijn ook een aantal afdelingen met Sonsation opgeplant om te kijken of dit ras een aanvulling op of vervanging van Sonata kan worden. In elk geval zullen er dit voorjaar genoeg aardbeien van worden geleverd om te zien hoe de handel op dit ras reageert.
De wortelontwikkeling is goed aan de gang, de eerste bladstrekking verwachten we midden januari en de eerste bloei begin februari.

Handen af van het witloof

Dit bericht werd geplaatst in Telen in de toekomst, Thema op .

Witloof waaraan van het intafelen van de wortel tot het inpakken van de krop geen handenarbeid meer te pas komt, het lijkt iets voor de verre toekomst. Toch biedt dit een oplossing voor heel wat opkomende vraagstukken, zoals een tekort aan arbeidskrachten. En ook al lijkt volledige automatisering toekomstmuziek, er beweegt al heel wat.