Kleinfruit

Kleinfruit actueel 21/5/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De eerste zomerteelten die na een vroege stook werden geplant staan volop in bloei en de laatste zomerteelten moeten nog worden opgeplant. Door het donkere voorjaar zijn de doorteelten later afgeoogst, waardoor voortrekken op het trayveld dit jaar veel gebeurt. Opplanten kan tot uiterlijk 15 juni; de oogst van dergelijke late plantingen start dan eind juli en gaat door tot einde augustus. De najaarsteelt moet je dan wel buiten opplanten en dat sowieso na …

Aardbeiproject realiseert handig platform voor kwaliteitsmeting

Dit bericht werd geplaatst in Kleinfruit, Thema, Voedselveiligheid- en kwaliteit op .

De onderzoeksgroep MeBioS van KU Leuven coördineerde de afgelopen vier jaar een project over de standaardisatie en objectivering van meettechnieken voor aardbeikwaliteit. In dit kader werd er een nieuw kwaliteitshandboek ontwikkeld en is er een opstelling gemaakt met een volautomatisch computerbeeldanalysesysteem dat de kwaliteit van aardbeien kan meten.

Kleinfruit actueel 29/4/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De Clery-teelten zijn afgelopen en geruimd ten behoeve van de zomerteelt of de stekvermeerdering. De prijs- vorming was zeer zwak; naar het einde van deze teelten trok de prijs gelukkig nog wat aan. De producties verschillen tussen de bedrijven onderling. Gemiddeld werd er tussen 4,2 kg/m² en 5,5 kg/m² geoogst. Het verschil is te wijten aan …

Leergeld voor substraatteelten

Dit bericht werd geplaatst in Buitenland, Kleinfruit en getagd op .

Turkije is een zeer groot land met een bloeiende land- en tuinbouw. De aardbeienproductie in vollegrond draait op volle toeren. Ook de substraatteelten zijn in opmars. Al moeten er nog enkele pijnpunten worden weggewerkt om deze teelt op niveau te krijgen.

Kleinfruit actueel 16/4/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Het ras Clery is (midden april) voor het grootste deel afgeoogst. Er rest nog een kilootje te plukken per vierkante meter. Door de grote plukbeurten in de eerste week van april en tegelijkertijd de zeer zwakke prijsvorming op dat moment zal het rendement mogelijk wat lager uitvallen dan verwacht (afhankelijk van de prijs van de laatste kilo uiteraard). Desalniettemin zullen veel telers …