Kleinfruit

Kleinfruit actueel 18/6/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Bij de teelten die in april werden opgeplant, is rond 10 juni de oogst gestart. Door de warmere eerste week van juni en de koude, natte weken daarvoor heeft een aantal teelten het vrij moeilijk gehad…

Stikstofbemesting bij aardbeien in vollegrond

Dit bericht werd geplaatst in Aardbeien, Kleinfruit, Thema op .

Om de waterkwaliteit in Europa te beschermen is in 1991 de nitraatrichtlijn ontstaan om zo te voorkomen dat nitraten uit agrarische bronnen het water verontreinigen. Alle Europese lidstaten zijn verplicht om de norm van maximum 50 mg/l nitraat in het oppervlakte- en grondwater te respecteren tegen 2018. De methode om dit doel te bereiken wordt overgelaten aan elke lidstaat. In België bepaalt de Mestbank het nitraatresidu in de bodem tussen…

Lees meer

Hogere bemesting van trayplanten leidt niet noodzakelijk tot hogere opbrengst

Dit bericht werd geplaatst in Aardbeien, Kleinfruit, Thema op .

Uitspoeling van meststoffen op het trayveld moet zo veel mogelijk worden vermeden. Maar een bemestingsstrategie is in de eerste plaats gericht op een optimale groei en ontwikkeling van de trayplanten. Bemesting is met andere woorden een belangrijk middel voor een teler om de groei en de ontwikkeling van de trayplanten te sturen. Op Inagro werd onderzocht wat de invloed is van verschillende bemestingsstrategieën op de opbrengst van de trayplanten in…

Lees meer

Zoektocht naar een geïntegreerde aanpak van trips

Dit bericht werd geplaatst in Aardbeien, Kleinfruit, Thema op .

Op 1 september start een Vlaams project voor de beheersing van trips in aardbei. Trips is sinds enkele jaren een oncontroleerbare plaag geworden en kan gedurende bijna het hele teeltseizoen in alle teeltsystemen schade aanrichten. De beschikbare chemische middelen zijn ontoereikend om zowel in binnen- als buitenteelten controle te krijgen over de opkomende tripsdruk. Binnen het vierjarige project wordt specifiek voor aardbeien gezocht naar geïntegreerde bestrijdingsstrategieën om trips succesvol te…

Lees meer

Doorbraak in bloemknoponderzoek

Dit bericht werd geplaatst in Aardbeien, Kleinfruit, Thema op .

Tot op vandaag gaf bloemknoponderzoek een indicatie van het potentieel aantal bloemtakken in aardbeiplanten, maar deze benadering bleek niet in staat de werkelijke uitgroei in productieteelten te voorspellen. Door de opvolging van bloemtakken in productieteelten werd duidelijk dat een plant in zones moet worden opgedeeld waarin verschillende regels geldig zijn. We moeten met deze regels rekening houden vooraleer we een bepaald ontwikkelingsstadium effectief kunnen meetellen in het voorspelde aantal bloemtakken…

Lees meer