Kleinfruit

Zoektocht naar een geïntegreerde aanpak van trips

Dit bericht werd geplaatst in Aardbeien, Kleinfruit, Thema op .

Op 1 september start een Vlaams project voor de beheersing van trips in aardbei. Trips is sinds enkele jaren een oncontroleerbare plaag geworden en kan gedurende bijna het hele teeltseizoen in alle teeltsystemen schade aanrichten. De beschikbare chemische middelen zijn ontoereikend om zowel in binnen- als buitenteelten controle te krijgen over de opkomende tripsdruk. Binnen het vierjarige project wordt specifiek voor aardbeien gezocht naar geïntegreerde bestrijdingsstrategieën om trips succesvol te…

Lees meer

Doorbraak in bloemknoponderzoek

Dit bericht werd geplaatst in Aardbeien, Kleinfruit, Thema op .

Tot op vandaag gaf bloemknoponderzoek een indicatie van het potentieel aantal bloemtakken in aardbeiplanten, maar deze benadering bleek niet in staat de werkelijke uitgroei in productieteelten te voorspellen. Door de opvolging van bloemtakken in productieteelten werd duidelijk dat een plant in zones moet worden opgedeeld waarin verschillende regels geldig zijn. We moeten met deze regels rekening houden vooraleer we een bepaald ontwikkelingsstadium effectief kunnen meetellen in het voorspelde aantal bloemtakken…

Lees meer

Gewas regelmatig opkuisen levert bij doordragers voordeel op

Dit bericht werd geplaatst in Aardbeien, Kleinfruit, Thema op .

In België kennen substraatteelten met doordragers nog niet het succes van junidragers. Tot op heden slaagt er nog geen enkel doordragend ras in om zijn plaats in de substraatteelt af te dwingen. Het Proefcentrum Hoogstraten legt jaarlijks diverse proeven aan om de teelt te optimaliseren. Daar de teelt van doordragers veel langer loopt dan de junidragerteelt, wordt in deze proef gekeken of het opkuisen van het gewas gedurende de teelt…

Lees meer

Phytophthora-bestrijding bij Sonata

Dit bericht werd geplaatst in Aardbeien, Kleinfruit, Thema op .

In de aardbeienteelt duikt Phytophthora cactorum, ook wel gekend als stengelbasisrot, vaker op dan gewenst. Ondanks de erkende conventionele behandelingen, blijken sommige commerciële rassen zeer gevoelig te zijn waardoor de ziekte op de dag van vandaag niet volledig onder controle is. De mogelijkheden van twee biologische middelen in de Phytophthora-bestrijding werden onderzocht.

Zonder problemen knus op het trayveld

Dit bericht werd geplaatst in Aardbeien, Kleinfruit, Thema op .

De productie van aardbeiplanten is sterk afhankelijk van de tray-opkweek. Om een perfecte trayplant te bekomen moet je tijdens de opkweek verschillende beslissingen nemen. Eén van de beslissingen die genomen moeten worden is de plantdichtheid van de trayplanten. Voor het ras Clery en Elsanta ging het Proefcentrum Hoogstraten na welk effect een stijging van de plantdichtheid heeft op productie en sortering.