Kleinfruit

Aardbeien telen met lagere voorraadbemesting

Dit bericht werd geplaatst in Andere, Kleinfruit, MAP op .

Ook de telers van aardbeien in vollegrond ontsnappen niet aan de mestwetgeving. Omdat aardbeien sinds MAP4 onder groenten van groep I vallen, gelden ook voor hen de verplichte staalnames met bijhorend bemestingsadvies. Wij gingen eens polsen hoe zij daar in de praktijk mee omgaan.

Kleinfruit actueel 26/2/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Bij verschillende vroege Clery-telers zal de oogst op gang komen rond 10 maart. Deze teelten zijn zeer sterk geforceerd. Naar de oogst toe wordt het stookregime wat afgebouwd. Allereerst wordt de nachttemperatuur een beetje afgebouwd om de uitgroei van de vruchten te bevorderen. Dat wil zeggen dat eventuele nanachtverhogingen…

Kleinfruit actueel 12/2/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Aardbeien onder glas Doorteelten In de week van 11 februari (week 7) zal men in vele afdelingen gestart zijn met stoken en belichten. Op de meeste plaatsen had men dan 500 uren koude onder 7°C gevangen of meer. Dit is het makkelijkst meetbaar via de klimaatcomputer (grafieken, tabellen). Het bepalen van het aantal koudepunten via het koudemodel is ietwat moeilijker, aangezien je daarbij van elk uur de temperatuur nodig hebt.…

Lees meer

Kleinfruit actueel 29/1/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Aardbeien onder glas Vroege plantingen Clery Het merendeel van de teelten Clery staat in bloei en er zijn al kleine afgespeende vruchtjes zichtbaar. Er zit wel een grote spreiding in de plantdata. De vroegste teelten werden al rond 5 december opgeplant, de laatste pas tussen Kerstmis en Nieuwjaar. De bloem zit dit jaar duidelijk dieper dan in 2012 en daarom verwachten we een betere zetting van deze eerste bloemen. Er…

Lees meer