Kleinfruit

Kleinfruit actueel 16/4/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Het ras Clery is (midden april) voor het grootste deel afgeoogst. Er rest nog een kilootje te plukken per vierkante meter. Door de grote plukbeurten in de eerste week van april en tegelijkertijd de zeer zwakke prijsvorming op dat moment zal het rendement mogelijk wat lager uitvallen dan verwacht (afhankelijk van de prijs van de laatste kilo uiteraard). Desalniettemin zullen veel telers …

Bladvoeding geeft kwaliteitsvolle trayplanten

Dit bericht werd geplaatst in Bemesting, Kleinfruit, Thema op .

Standaard worden trayplanten van aardbeien bemest door nutriënten te regenen over de planten of door te spuiten en vervolgens in te regenen. De meststoffen worden opgenomen door de wortels, waardoor inregenen noodzakelijk is. Door het toepassen van bladvoeding kunnen planten van een gelijkaardige kwaliteit worden gekweekt, terwijl minder eenheden stikstof worden toegediend.

Veel potentieel in vollegrond

Dit bericht werd geplaatst in Buitenland, Kleinfruit en getagd op .

Turkije is een zeer groot land met een bloeiende land- en tuinbouw. Er zit een enorm potentieel aan mogelijkheden, ook voor de aardbeienproductie. Maar naast de opportuniteiten zijn er uiteraard ook bedreigingen en uitdagingen. We bezochten verschillende bedrijven met vollegrond- en substraatteelten, alsook enkele coöperaties.

Kleinfruit actueel 26/3/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Alle vroege stookteelten Clery zijn nu volop in productie. Over het algemeen kunnen we spreken van vrij goede teelten, waarvan slechts weinig misvormde vruchten worden geoogst. De bloem zat vrij diep dit jaar, wat resulteerde in een duidelijk betere zetting en ook in een betere vruchtmaat.
Bij de nieuwe plantingen van Sonata is men nu zo’n één à twee weken aan het oogsten, afhankelijk van plantdatum en stookregime. De eerste pluk viel gemiddeld twee weken later dan bij Clery.

Kleinfruit actueel 12/3/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Tussen 10 en 15 maart zijn heel wat telers gestart met de oogst. Een handvol telers was al aan het oogsten 1 maart. Bij deze extreem geforceerde teelten is de zetting heel wat minder goed dan bij de telers die rond half maart startten, tenzij gebruik gemaakt wordt van assimilatiebelichting. Door planten meer PAR-licht aan te bieden in donkere periodes, kan je de plantactiviteit verhogen.