Kleinfruit

Kleinfruit actueel 25/2/2014

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Op donderdag 6 februari werd de eerst kist Clery geoogst op Proefcentrum Hoogstraten in een afdeling onder LED-assimilatiebelichting. Bij de vroege Clery-telers komt de oogst nu op gang. Deze teelten zijn zeer sterk geforceerd, wat zeker niet voordelig is voor de teelt. Naar de oogst toe wordt het stookregime iets afgebouwd. Allereerst wordt de nachttemperatuur afgebouwd om de uitgroei van de vruchten te bevorderen. Dat wil zeggen dat de nachtverhogingen (op stralingssom) worden weggenomen en de nachttemperatuur naar 8-9°C wordt gestuurd. Ook de dagtemperatuur wordt afgebouwd met 1 of 2 graden naarmate men dichter bij de pluk komt. Dit afbouwen wordt enkel en alleen gedaan in functie van de uitgroei van de vruchten.

Kleinfruit actueel 11/2/2014

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De Clery-teelten staan nu in bloei, de eerste vruchten zijn vaak al gezet. De eerste bloemtak is overal opvallend fijn: een gedeelde, zeer dunne bloemtak die fijne bloemen draagt. De bloemkwaliteit van deze eerste tak is wisselend. De tweede en derde bloemtak zijn duidelijk veel steviger en leveren dan ook bloemen van goede kwaliteit. Een goede bestuiving van de eerste, zwakke bloemen kan vaak toch nog leiden tot een goede vruchtuitgroei. Maar, we zien regelmatig bloemen met bijtschade van de hommels, terwijl er tegelijkertijd ook nog veel bloemen niet bevlogen zijn.

Kleinfruit actueel 28/1/2014

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Bij nagenoeg alle Clery-teelten is er voldoende strekking en de belichting is dan ook al een tijdje uitgeschakeld. De planten strekten dit jaar sneller en hierdoor werd er iets minder lang belicht. De vroege Clery-teelten staan nu overal in bloei. De kwaliteit van de bloemen was behoorlijk wisselvallig. Vaak waren de eerste bloemtakken, en dus ook de bloemen, te fijn. Momenteel zijn er op een aantal plaatsen al kleine vruchten zichtbaar. De eerste oogst wordt op de eerste bedrijven verwacht rond begin maart.

Highlights aardbeienonderzoek 2014

Dit bericht werd geplaatst in Kleinfruit op .

Jaarlijks wordt er heel wat onderzoek uitgevoerd in de aardbeienteelt. Op het Proefcentrum Hoogstraten worden jaarlijks meer dan 100 proeven aangelegd, verdeeld over verschillende thema’s. Na overleg in de werkgroep aardbei werd ook voor 2014 een goedgevuld onderzoeksprogramma opgesteld. In dit artikel geven we een overzicht van de belangrijkste onderzoeksitems per thema.

Kleinfruit actueel 14/1/2014

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De vroegste teelten Clery beginnen in bloei te komen. Het betreft de vroegst geplante en hard gestookte teelten. Op de meeste plaatsen zullen de planten pas de komende we(e)k(en) in bloei komen. In het algemeen was er dit jaar weinig voorbloei; de kwaliteit van de eerste bloem is dan ook meestal goed. Het is belangrijk de bestuivers tijdig in te zetten zodat deze eerste bloemen ook optimaal worden bestoven. Wees bij de start van de bloei wel alert voor overbevlieging van de bloemen.