Bemesting

Alleen vroege teelten met korte groeiperiode hebben baat bij extra fosfor

Dit bericht werd geplaatst in Bemesting, Thema op .

Door de lagere fosfornormen dringt een oordeelkundig fosforgebruik zich op. Maar hoe kunnen we dat realiseren in de teelt van fosforgevoelige vollegrondsgroenten? Vier jaar onderzoek wees uit dat een minerale fosforbemesting alleen in vroege teelten met een relatief korte groeiperiode economisch verdedigbaar is. In late teelten en in teelten met een lange groeiperiode is ze overbodig, waardoor het economisch en ecologisch nadeel doorwegen. Biostimulatoren en bodemadditieven konden in geen enkele…

Lees meer

Richtlijnen voor irrigatie en stikstofbemesting in vollegrondsaardbei

Dit bericht werd geplaatst in Bemesting, Thema op .

Om in droge periodes een kwaliteitsvolle productie te kunnen realiseren worden vollegrondsaardbeien vrijwel uitsluitend geteeld met irrigatie. De aanwezigheid van irrigatieslangen biedt bovendien de mogelijkheid om meststoffen toe te dienen via het irrigatiewater. In een onderzoeksproject stelden we vast dat irrigatie niet alleen een belangrijke impact heeft op de productie maar ook gelinkt is aan de aardbeikwaliteit. De stikstofbehoefte van de aardbeien bleek beperkt dankzij de goede bodemkwaliteit van de…

Lees meer

Leven in je bodem = voedsel voor je gewas

Dit bericht werd geplaatst in Bemesting, Thema op .

Het gehalte organische (kool)stof en het bodemleven zijn van essentieel belang voor een goede bodemwerking. Hoe meer organische stof in de bodem, hoe beter de infiltratiesnelheid en het vochthoudend vermogen. Wormen en micro-organismen spelen een actieve rol in het beschikbaar stellen van nutriënten en in de weerbaarheid tegen ziekten en plagen. Het organischestofgehalte van je bodem kan je laten bepalen via een bodemanalyse. Voor het bodemleven bestaat er nog geen…

Lees meer

Efficiënt bemesten met innovatieve technieken

Dit bericht werd geplaatst in Bemesting, Thema op .

Efficiënt bemesten met maximale opbrengst en minimale uitspoeling is niet evident. Innovatieve technieken die de plant stikstof geven op het juiste tijdstip en de juiste plaats kunnen hierbij helpen. In proeven werd twee jaar op rij aangetoond dat rijenbemesting in pompoen en prei goede resultaten geeft. Het gebruik van een nitrificatieremmer verhoogde de opbrengst niet, maar ammonium spoelde niet uit en bleef ook langer beschikbaar. Groenbedekkers zorgen voor structuurverbetering en…

Lees meer

Herfstprei geniet hogere minerale stikstof na rustgewas

Dit bericht werd geplaatst in Bemesting, Thema op .

Op de biohoeve van Inagro gingen we het effect na van een rustgewas grasklaver of zomergerst met klaver in onderzaai op een volgteelt prei. We vergeleken de rustgewassen ook met snijmais of rode biet als voorteelt. De rustgewassen leverden extra minerale stikstof in de bodem, maar dat zorgde niet voor een duidelijke meeropbrengst. Alleen prei die volgde op grasklaver waarvan de sneden werden afgevoerd, leverde gemiddeld 4 ton meer op…

Lees meer