Bemesting

Minder droogrand door toevoegen van silicium bevestigd

Dit bericht werd geplaatst in Bemesting, Thema op .

Silacon aangieten kan zorgen voor kroppen met iets meer omvang en minder gele bladrandjes of droogrand in een zomerteelt. Dat leerden we uit proeven in 2016 en 2017. We voerden vier behandelingen uit, voor een zomerteelt betekent dat wekelijks behandelen. In beide proeven namen we een tendens tot een hoger oogstgewicht waar. En er werd één behandeling tegen smet en valse meeldauw uitgespaard.

Minder verzoutende meststoffen dragen steentje bij tot optimale slateelt

Dit bericht werd geplaatst in Bemesting, Thema op .

Op de Vlaamse praktijkcentra voor bladgroenten werd een Best Beschikbare Techniek ontwikkeld voor irrigatie en bemesting in de teelt van serresla. Met de REDUNG-watergiftapplicatie in  combinatie met een uniforme beregening kan je de watergift afstellen op de behoefte van het gewas. Voeg hier op het juiste moment de correcte hoeveelheid sulfaat- en chloorarme meststoffen aan toe en je kan komen tot een uniformer gewas met minder kans op rand in…

Lees meer

Glasafdeling PSKW blijft bij vloeibare meststoffen

Dit bericht werd geplaatst in Bemesting, Thema op .

Het proefstation heeft zijn meststoffeninstallatie voor de glasafdeling vervangen. Ze blijven bij vloeibare meststoffen omdat de dosering daarmee nauwkeurig te regelen valt. De directe injectie-unit werd ingewisseld voor zes sets A- en B-bakken en een automatische A-B-bakvuller. De nieuwe installatie is veel minder onderhoudsgevoelig en dus minder arbeidsintensief. Ten opzichte van werken met vaste meststoffen zijn er nog meer voordelen zoals meer beschikbare ruimte en vooral een veel kleinere kans…

Lees meer

Groenere bladkleur met ammonium in de rij

Dit bericht werd geplaatst in Bemesting, Thema op .

Gewassen hebben bij oogst een mooiere bladkleur na een basisbemesting met ammoniumhoudende meststoffen met nitrificatieremmer. De omzetting van ammonium naar nitraat gebeurt trager wanneer een nitrificatieremmer is toegevoegd. En dat is zeer interessant om uitspoeling van stikstof tegen te gaan. Ammonium bindt immers veel beter aan het klei-humuscomplex dan nitraat.

Koolstofopbouw via een ruime teeltrotatie

Dit bericht werd geplaatst in Bemesting, Thema op .

Een teeltrotatie met drie tot vier jaar grasklaver, nadien aardappelen, wintertarwe met een groenbedekker, maïs, wortelen en vervolgens suikerbieten. Het is niet courant binnen de Vlaamse landbouw. Voor Stijn De Wulf is het wel de manier om zijn gronden in conditie te houden. Hij teelt grasklaver en maïs voor een 70-tal melkkoeien. Daarnaast kan hij dankzij de akkerbouwtak een ruime teeltafwisseling toepassen.