Bemesting

De voornaamste aandachtspunten van MAP6 nog eens op een rij

Dit bericht werd geplaatst in Bemesting, Thema op .

Tegen de zomer van 2019 kwam er een nieuw mestactieplan, MAP6. Het actieplan omvat generieke maatregelen die voor ieder bedrijf van toepassing zijn en daarnaast gebiedsgerichte maatregelen die gelden op perceelsniveau. Nu het nieuwe bemestingsseizoen op gang komt, zetten we de voornaamste aandachtpunten nog eens op een rij.

Vraag je bij de start van het bemestingsseizoen af hoe het nog beter kan

Dit bericht werd geplaatst in Bemesting, Thema op .

Landbouwers hebben terecht veel vragen over hoe ze de vele nieuwe regels van MAP6 op zowel bedrijfsniveau als perceelsniveau moeten toepassen. Heb je percelen in de gebiedstypes 2 en 3, dan zie je de bemestingsnormen dalen en zal je de nog toegestane hoeveelheid stikstof op je bedrijf nog efficiënter moeten aanwenden. Het CVBB-team kan je daarbij op weg helpen.

Klaar voor het eerste bemestingsseizoen binnen MAP6?

Dit bericht werd geplaatst in Bemesting, Thema op .

Met het bemestingsseizoen voor de deur wilde Inagro op haar studienamiddag vorige maand de wijzigingen binnen het nieuwe mestactieplan toelichten en tips meegeven om hier mee om te gaan. Het plannen van de bemesting, teeltrotatie, bewerkte dierlijke mest en oordeelkundig strooien van kunstmest kregen hierbij de nodige aandacht. Ondanks alles kan het toch misgaan, daarom zetten de onderzoekers ook in op end-of-pipe-maatregelen om stikstof en fosfor uit drainagewater te verwijderen.

Vroege bemesting in opkweek rendeert bij Sonsation

Dit bericht werd geplaatst in Bemesting, Thema op .

Sonsation heeft op zeer korte tijd zijn stempel kunnen drukken op de voorjaarsteelten aardbeien onder glas. Het ras maakt zeer makkelijk zijneuzen op het trayveld. De bemesting vraagt dan ook een andere aanpak dan bij de gekende rassen Elsanta en Sonata. Uit onderzoek blijkt dat Sonsation makkelijk productiepotentieel opbouwt met een vroegere bemestingsstrategie op het trayveld.