Maandelijks archief voor maart 2020

Vollegrond actueel 23/3/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Het betere weer van de laatste dagen laat toe om de velden te beginnen berijden, na de vele regenval van de afgelopen weken. Zijn er nog plassen op de velden aanwezig, wacht dan tot het water is weggetrokken of zorg voor wateraflating. Het veld ligt er bij voorkeur wit getrokken bij. Het is ook heel belangrijk om te controleren of de ondergrond wel voldoende droog is. Eens je de bodem hebt losgetrokken, droogt de ondergrond niet meer op via capillaire opstijging!

Kleinfruit actueel 23/3/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Corona bezorgt telers slapeloze nachten. Door de Corona-crisis zijn vele telers bezorgd over de afzet. Maar wat de meesten zorgen baart, is de beschikbaarheid van voldoende personeel om alle aardbeien geoogst te krijgen. Doordat de landsgrenzen dicht zijn, geraken vele seizoenarbeiders niet tot hier. Niemand weet hoelang de situatie zal aanhouden. We kunnen dan ook alleen adviseren om zoveel mogelijk spreiding tussen de afdelingen in te bouwen om zo toch enige arbeidsspreiding op het bedrijf te realiseren.

Glas actueel 23/3/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Eind maart is het moment om de eerste balans van de rassenproef onder belichting op te maken. In het Princess-segment zijn enkele rassen goed van start gegaan. Opvallend zijn de hoge Brix-waarden die werden gemeten bij de proefrassen. Bij de fijne trostomaten (Elite) doen vooral de gekende rassen het goed. In het segment Prince worden een heel aantal nieuwkomers getest en daar zitten wel wat interessante rassen bij. Bij de vleestomaten (Baron) liggen maar drie rassen in proef, het nieuwe nummer van Enza lijkt het voorlopig niet slecht te doen.

Netwerk rond ‘smart’ IPM-oplossingen uit de startblokken

Dit bericht werd geplaatst in IPM, Thema op .

Eind januari is een internationaal partnerschap rond ‘smart’ IPM van start gegaan. ‘SMARTPROTECT’ is een thematisch netwerk van zestien organisaties en bedrijven dat zich richt op regionale en internationale kennisuitwisseling van ‘smart’ IPM-oplossingen voor landbouwers en adviseurs. Het netwerk heeft tot doel slimme (landbouw)technieken uit de precisielandbouw en data-analyse te gaan gebruiken in de geïntegreerde gewasbescherming (IPM) in de groenteteelt.

IPM-strategie in aardbeien anno 2020

Dit bericht werd geplaatst in IPM, Thema op .

IPM is al enkele jaren de norm in de aardbeienteelt, zowel voor de bestrijding van plagen als van ziekten. Verschillende chemische middelen zijn weggevallen maar er zijn er ook enkele bijgekomen. Daarnaast zijn er meer en meer biologische middelen en bestrijders op de markt. Hoog tijd dus om nog eens een overzicht te geven van de huidige mogelijkheden binnen IPM in de beschermde substraatteelten aardbei.