Courgette en pompoen

Vakmanschap op kleine schaal

Dit bericht werd geplaatst in Courgette en pompoen, Thema op .

Met een teler die al bijna 30 jaar courgettes voor de versmarkt teelt, hebben we een ervaringsdeskundige aan het woord. Peter Keustermans waagde zich als een van de eersten aan deze teelt, toen de groente zijn intrede deed in Vlaanderen. Hij heeft veel aandacht voor het biologisch evenwicht in het gewas en maakt al jaren zijn eigen compost van courgetteloof. De prijsvorming, daar maakt hij zich het meest zorgen over.

Industriecourgette als zomerse teelt

Dit bericht werd geplaatst in Courgette en pompoen, Thema op .

Courgettes voor de industrie worden in volle zomer geteeld, zo ook op het bedrijf van Kristof Vanneste. Ruggen trekken, planten en schoffelen gebeuren in loonwerk, voor de oogst worden seizoenarbeiders ingezet. Kristof levert een deel van zijn courgettes aan Pasfrost, een diepvriesgroentebedrijf dat vooral een kleine maatsortering vraagt. Gelukkig heeft hij ook contracten lopen met andere afnemers, anders zou hij nog meer personeel nodig hebben om die kleine maat te…

Lees meer

Courgette in het voorjaar: bijsturen naar vegetatieve groei

Dit bericht werd geplaatst in Courgette en pompoen, Thema op .

In een voorjaarsteelt courgette blijft het een uitdaging om voldoende mannelijke bloemen te ontwikkelen, nodig voor de bestuiving. Uit het project ‘Courzet’ kwam naar voren dat vooral etmaaltemperatuur en rassenkeuze een invloed hebben op de aanleg van mannelijke en vrouwelijke bloemen. Toch zien we dat er nog andere aspecten een rol spelen. Ook relatieve vochtigheid en temperatuurverschillen tussen dag en nacht vragen aandacht.

Inagro onderzoekt virusgevoeligheid nieuwe courgetterassen

Dit bericht werd geplaatst in Courgette en pompoen, Thema op .

Door de nieuwste courgetterassen kunstmatig te inoculeren met virussen hopen we te weten te komen welke rassen resistent of tolerant zijn, en welke eerder gevoelig. Door een juiste rassenkeuze kan je de virusaantasting namelijk sterk beperken. Andere preventieve maatregelen zoals je perceel bladluis- en onkruidvrij houden en hygiënisch werken zijn cruciaal om verspreiding van de virussen tegen te gaan.

Courgette en kleine broer pompoen allebei in de groei bij REO Veiling

Dit bericht werd geplaatst in Courgette en pompoen, Thema op .

Courgette is op de REO Veiling opgeklommen tot in de top 10 met jaarlijks meer dan 30 miljoen stuks. Het Vlaamse areaal van deze zuiderse groente groeide fors, maar is ondertussen gestabiliseerd. De opkomst van meer beschermde teelten onder plastic en glas zorgde voor een beterespreiding en meer rust in de markt. Pompoen is het kleine broertje van courgette, maar deze groente zit nog volop in zijn groeifase.