Diversificatie en differentiatie

Vlaamse bio-economie schakelt versnelling hoger

Dit bericht werd geplaatst in Diversificatie en differentiatie, Thema op .

De industrie is op zoek naar hernieuwbare alternatieven voor fossiele grondstoffen. Hierdoor stijgt hun vraag naar plantaardige en dierlijke producten en nevenstromen uit de land- en tuinbouw. Alleen kennen ze de sector te weinig, en vice versa. De nieuwe B2BE Facilitator moet dat euvel oplossen. Daarnaast moet het verzekeren dat de land- en tuinbouw effectief partner wordt in dit verhaal, in plaats van leverancier van bulkproducten.

Goudsbloemteelt in de startblokken

Dit bericht werd geplaatst in Diversificatie en differentiatie, Thema op .

De teelttechniek voor goudsbloem staat voldoende op punt. Afgelopen seizoen bracht positieve vooruitzichten voor de onkruidbeheersing. Daarnaast gaf een nieuw plukprincipe voor de machinale bloemoogst goede resultaten. Voor de zaadoogst vormt de ongelijkmatige afrijping van de zaden soms een probleem, maar loofdoding kan een oplossing zijn. Een groot aantal landbouwers wil met deze teelt aan de slag. Voor de effectieve uitrol van de goudsbloemketen ligt de sleutel nu bij de…

Lees meer

Zaad van edamame inoculeren met bacteriën geeft hogere opbrengst

Dit bericht werd geplaatst in Diversificatie en differentiatie, Thema op .

Inoculeren van edamame met stikstoffixerende bacteriën kan zorgen voor een meeropbrengst tot wel 50% en ondertussen worden er ook nog meststoffen uitgespaard. Een bodembehandeling zou voor een betere verspreiding van de bacteriën kunnen zorgen in vergelijking met een zaadbehandeling. Van de geteste inoculatiemethoden bleek een zaadbehandeling dit jaar toch de beste techniek te zijn. De weersomstandigheden kunnen de werkzaamheid wel beïnvloeden waardoor de resultaten in een droog jaar anders kunnen…

Lees meer

Eerste teeltjaar van Piel de Sapo geen groot succes

Dit bericht werd geplaatst in Diversificatie en differentiatie, Thema op .

De eerste proeven met meloenen van het type Piel de Sapo waren niet meteen zeer succesvol te noemen. De productie viel vrij laat en het aantal vruchten was beperkt. In openlucht was de kwaliteit ondermaats, in tunnel was de uitwendige kwaliteit goed maar de inwendige variabel. De teelt lijkt meer warmte nodig te hebben voor een vroegere Vruchtzetting. Bij een vroegere planting in een beschut systeem lijken er wel nog…

Lees meer

Voorkieming rhizomen lanceert opbrengst kurkuma

Dit bericht werd geplaatst in Diversificatie en differentiatie, Thema op .

Na een eerste succesvol proefjaar in 2020 werd dit jaar opnieuw biologische kurkuma in vollegrond geteeld in een verwarmde kas. Na bijna zeven teeltmaanden werd van de grondteelt ongeveer 1,3 kg per plant geoogst. Door een voorkieming van de rhizomen werd de plantuitval gereduceerd van 50 naar 0%, waardoor ook de opbrengst verdubbelde ten opzichte van vorig jaar. Deze resultaten bevestigen het potentieel van het telen van kurkuma in Vlaanderen.…

Lees meer