Komkommer en paprika

Data en resistenties, sleutels voor succesvolle komkommerteelt in de toekomst

Dit bericht werd geplaatst in Komkommer en paprika, Thema op .

Aan het begin van dit millennium deed de hogedraadteelt van komkommer zijn intrede. Belichting volgde al snel en ondertussen is het al data wat de klok slaat. Het maakt verdere automatisering mogelijk en brengt machine learning en artificiële intelligentie wel heel dichtbij. Het tijdperk van robots is ook in de komkommerteelt aangebroken. Daarnaast zal de noodzaak om resistente rassen te ontwikkelen alleen maar toenemen. En de consument, die verwacht wat…

Lees meer

Virus CABYV op één jaar tijd verspreid over hele Benelux

Dit bericht werd geplaatst in Komkommer en paprika, Thema op .

Deze zomer werd het virus CABYV voor het eerst waargenomen op Vlaamse komkommerbedrijven. De bladeren van aangetaste planten vergelen, de groei valt grotendeels stil en vruchten aborteren. Het virus is niet mechanisch overdraagbaar, wel via luizen. Een nultolerantie voor luizen is cruciaal, maar niet eenvoudig met het beperkt aantal erkende middelen. Om de verspreiding van dit virus in te dammen, is er bijkomend onderzoek nodig. We moeten immers eerst weten…

Lees meer

Verrood licht dé ontbrekende factor in belichte komkommerteelt

Dit bericht werd geplaatst in Komkommer en paprika, Thema op .

Het laatste projectjaar binnen GLITCH hebben we opnieuw een stap vooruit gezet richting een duurzame en kwaliteitsvolle winterteelt komkommer. Verrood licht lijkt dé ontbrekende factor te zijn in het ledspectrum. Ook in een hybridesysteem bewijst het zijn toegevoegde waarde. Bovendien lijkt de invloed van het stuurlicht op de morfologie van de plant groter dan eventuele rasverschillen. Het omzetten van hogere lichtintensiteiten in hogere producties met een evenwaardige lichtefficiëntie lijkt dan…

Lees meer

Paprika belichten geeft oogstvervroeging

Dit bericht werd geplaatst in Komkommer en paprika, Thema op .

Belichting zorgt in de paprikateelt voor een mooie meerproductie door oogstvervroeging. Wat de lichtintensiteit betreft konden we binnen de range van 170 tot 210 μmol/m².s geen verschillen vaststellen. Deze range geeft alvast een goede richting aan om een belichtingsniveau in te stellen, maar het meest ideale lichtniveau kon niet worden bepaald in deze proef.

Oasismat en hogere steenwolmat ook geschikt voor paprikateelt

Dit bericht werd geplaatst in Komkommer en paprika, Thema op .

Naast een hoge totale productie, streven de meeste paprikatelers ook naar een hoge vroege productie en een goede vruchtkwaliteit. De keuze van het substraat speelt daarin ook een rol. In een proef op Proefcentrum Hoogstraten werd de teelt op standaardmatten vergeleken met die op hoge steenwolmatten en oasismatten. In productie waren er tussen de drie matten doorheen het seizoen slechts kleine verschillen of verschuivingen, en die hebben niet gezorgd voor…

Lees meer