Selder

Ziekten en plagen in selder

Dit bericht werd geplaatst in Selder, Thema op .

Verscheidene ziekten en plagen kunnen selder aantasten, op het veld of tijdens de bewaring. Preventieve maatregelen zoals een ruime vruchtafwisseling en een doordachte bemesting en rassenkeuze kunnen het risico op aantasting reduceren. Regelmatig monitoren van de percelen is onontbeerlijk binnen de huidige IPM-richtlijn. Het herkennen van ziekten en plagen is daarbij belangrijk. Pas na het inschatten van het reële risico van de schadelijke organismen kan beslist worden om in te…

Lees meer

Verbeteren van rozerotresistentie bij selder

Dit bericht werd geplaatst in Selder, Thema op .

Sclerotinia sclerotiorum veroorzaakt rozerot in selder, met ernstige economische schade tot gevolg. De schimmel infecteert vanuit de grond de bladstelen en later de bladeren. Door het gebrek aan resistentie in moderne seldercultivars rotten de planten snel, waardoor partijen afgekeurd worden. ILVO tracht via resistentieveredeling nieuwe cultivars met verhoogde resistentie tegen rozerot te maken.

Veel variatie in selder

Dit bericht werd geplaatst in Selder, Thema op .

Veel groentetelers nemen selder op in hun teeltplanning. Een van de redenen daarvan is dat er een zekere marge op het oogsttijdstip zit, weliswaar rekening houdend met de vorstgevoeligheid. Zo kan voor afzet op de verse markt knolselder uitstekend gecombineerd worden met de teelt van kolen en prei. Telers die selder aan de industrie leveren kunnen dit ook inpassen als vruchtafwisseling, zeker indien geen andere schermbloemigen zoals wortelen worden geteeld.

Industrieselder in Flanders Fields

Dit bericht werd geplaatst in Selder, Thema op .

In het pittoreske Vladslo, deelgemeente van Diksmuide, telen Johan en Annick witte en groene selder voor industriële handel en verwerking. In het kader van arbeidsspreiding en vruchtrotatie worden er uiteraard nog andere gewassen geteeld op het bedrijf. Maar voor dit themanummer legden we de focus van de reportage op de selderteelt.