Werken aan een betere bodemkwaliteit kan via het bodemlevenPrint

Dit bericht werd geplaatst in Bodem en bemesting, Thema op .

Door het bodemleven te stimuleren, krijg je een betere bodemstructuur met meer en beter beschikbare nutriënten voor het gewas. De gewasgroei wordt erdoor bevorderd met minder problemen door ziekten en plagen. Een minder intensieve bodembewerking, het inbrengen van organisch materiaal en gewasdiversificatie zijn de belangrijkste manieren om het bodemleven een zetje in de rug te geven.

Lees hier verder als abonnee.