Witloofwortels energiezuiniger bewaren na efficiëntere stikstofbemestingPrint

Dit bericht werd geplaatst in Bodem en bemesting, Thema op .

In een oriënterende bemestingsproef varieerden we de stikstofdosis en toedieningswijze om tot witloofwortels te komen met een verschillende stikstofinhoud. Het stikstofgehalte bepaalt mee de snelheid van narijping in de frigo en bijgevolg het energieverbruik tijdens de bewaring en de geschikte forceerperiode. De wortelparameters verschilden niet significant, het stikstofgehalte varieerde wel. Op de forceerresultaten is het nog even wachten.

Lees hier verder als abonnee.