Proeftuinnieuws staat boordevol met de nieuwste resultaten uit het onderzoek van de Vlaamse proefcentra. In reportages laten we telers en andere personen uit de sector aan het woord. Vaste rubrieken zijn: Vollegrond, Glas, Witloof en Kleinfruit. In elk nummer komt een thema aan bod dat telkens een eerder teelttechnisch onderwerp behandelt.

Het vakblad voor de groente- en aardbeienteler

Rubrieken

Actueel 27/07/2020

Vroegste zomerteelten afgeoogst

De aardbeien van de vroegste zomerteelten zijn afgeoogst. De laatste zomerteelten zijn sinds week 29-30 in productie. Afgelopen weken zijn zeer veel ruwere en zaderige vruchten geoogst. Dat was het ergste bij de zomerteelten onder glas, maar ook de verlate…

Lees meer

Ziektedruk in uien neemt toe

Op het PCG werden recent aantastingen van valse meeldauw waargenomen in uien die worden beregend. Het iets vochtiger klimaat van het voorbije weekend leidde al tot een sterke uitbreiding van de aantasting. Bij vochtig weer kan de ziekte hard toeslaan.…

Lees meer

Nieuwe MRL’s voor chloraat

Het heeft een zestal jaar geduurd, maar de EU heeft nieuwe normen uitgevaardigd voor chloraat. Chloraat kan worden teruggevonden in groenten wanneer chloorhoudende ontsmettingsmiddelen zoals natriumhypochloriet (javel), chloordioxide, elektrolyse-water (ECA) … worden gebruikt in de teelt voor desinfectie van de…

Lees meer

Bufferzones witloof

Te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater zijn schadelijk voor het waterleven en het milieu en kunnen tot het verlies van producterkenningen leiden. Met oppervlaktewater wordt alle stilstaand of stromend water op het landoppervlak bedoeld. Het gaat dus om waterlopen…

Lees meer