Proeftuinnieuws staat boordevol met de nieuwste resultaten uit het onderzoek van de Vlaamse proefcentra. In reportages laten we telers en andere personen uit de sector aan het woord. Vaste rubrieken zijn: Vollegrond, Glas, Witloof en Kleinfruit. In elk nummer komt een thema aan bod dat telkens een eerder teelttechnisch onderwerp behandelt.

Het vakblad voor de groente- en aardbeienteler

Rubrieken

Actueel 11/01/2021

Temperatuurintegratie bij sla

Een goedkope manier om energie te besparen bij de teelt van sla onder glas is het toepassen van temperatuurintegratie. Temperatuurintegratie is gebaseerd op temperatuurafwijkingen. Planten kunnen een temperatuurverlaging (bv. een koude nacht) aan als deze binnen een zekere tijd gecompenseerd…

Lees meer

Efficiƫnter telen van winterkoninkjes

De consument wordt in deze periode volop verwend met zeer mooie en ook zeer lekkere belichte aardbeien. Zonder twijfel is het duidelijk welke meerwaarde de belichting toevoegt aan de aardbeien in de winterperiode. Proefresultaten tonen aan dat belichten op basis…

Lees meer

Vraag info over pachtpercelen

Om een juiste inschatting te kunnen maken van de nodige bemesting op nieuwe gepachte gronden is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie op te vragen bij de verpachter: soort grond, uniformiteit perceel, pH van de bodem, bodemanalyseresultaten, droogtegevoeligheid of gevoeligheid…

Lees meer

Witloof actueel 14/12/2020

De witloofmineervlieg (Phytomyza cichorii) is het voornaamste plaaginsect in witloof. De vlieg vermeerdert zich tijdens de zomer op de witloofpercelen. De larven migreren in de nazomer naar de bladkraag en wortelhals, waardoor ze bij het rooien met de geoogste witloofwortels…

Lees meer