Maandelijks archief voor juli 2021

Kleinfruit actueel 26/7/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Bij de meeste teelten met doordragende rassen komt de productie in een piek. Deze hoofdoogst valt dit jaar in augustus en dat is toch wel wat later dan gemiddeld. Het koude weer in mei zorgde voor een trager teeltverloop. Vermoedelijk hebben de koude omstandigheden ook de bloemaanleg vertraagd. Je moet weten dat de planten van doordragers eerst hun vorigjaarse bloem geven. Deze vorigjaarse bloem is aangelegd in het opkweekjaar, dus op het opkweekveld.

Vollegrond actueel 26/7/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Heel wat regio’s hebben de voorbije weken veel neerslag te verwerken gekregen. En dat heeft zo zijn gevolgen voor heel wat zaken … Er was de voorbije weken heel wat achterstand bij het uitplanten van teelten zoals bloemkool, selder, bladgewassen, prei. Sommige telers hebben ervoor gekozen om in natte omstandigheden te planten, andere hebben gewacht om te planten tot wanneer de bodem wat droger was. Voor de tweede vrucht bloemkool is de plantdatum belangrijk, aangezien het ras Giewont best vóór 15 juli wordt geplant zodat de oogstdatum niet doorschuift naar november, december.

Glas actueel 26/7/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Lozano (Rijk Zwaan) en Jokary (Enza) zijn twee rassen lollo bionda met een heel fijne bladkrul die in de winter in een belichte slateelt hydrocultuur kunnen worden geteeld. Tijdens het Glitch-belichtingsonderzoek werden beide rassen gedurende meerdere weken vergeleken. Dat gebeurde onder SON-T-licht en onder full led, met licht tussen 350 en 800 nm, dus inclusief verrood licht. Eén kap rode eik en lollo bionda werd onder 57 µmol/m².s SON-T geteeld, en één kap onder 78 µmol/m².s full led. Voor de lollo bionda was 50% van de goten met Lozano (Rijk Zwaan) opgeplant en 50% met Jokary (Enza). Tussen 3 februari en 16 maart 2021 werd elke week rode eikenbladsla en lollo bionda geoogst en beoordeeld.

“Een goede bodemstructuur is dé sleutel voor goed waterbeheerˮ

Dit bericht werd geplaatst in Bodem en bemesting, Thema op .

Goed waterbeheer begint met een goede kruimelstructuur in de wortelzone. Dat is cruciaal opdat het water voldoende in de bodem kan infiltreren en de gewassen het makkelijk kunnen opnemen. Drainage is nodig om de percelen in het voorjaar snel toegankelijk te kunnen maken, maar peilgestuurde drainage geniet zeker de voorkeur. Moet je irrigeren, dan doe je dat bovengronds het best met een beregeningsboom. Grijs water komt zeker in aanmerking voor…

Lees meer

Organische stof doet het bodemleven opleven

Dit bericht werd geplaatst in Bodem en bemesting, Thema op .

Investeren in organische stof loont. Dat zien we onder meer aan het bodemleven van de meerjarige compostproef in Boutersem. Het bodemleven is talrijker aanwezig én is bovendien diverser. Hierdoor wordt het gewas weerbaarder tegen ziekten en plagen én verbeteren de nutriëntenbeschikbaarheid en de bodemfysische eigenschappen van de bodem. Organische stof wordt niet voor niets het zwarte goud van de bodem genoemd.